Bir ülkenin istihdam gücünü, alım gücünü ve bunlara bağlı olarak refah seviyesini artırmasını, yani gelişmesini sağlaması için büyümeye ihtiyaç duyar. Tabi bu oranın gelişmekte olan ülkelerde, ekonomisi oturmuş, refah seviyesi yüksek olan gelişmiş ülkelere nazaran daha yüksek olması beklenmekte ve gerekmektedir. Dolayısıyla, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin büyümesine katkı sağlayacak öğelerin de payı farklılık göstermektedir.
Devamı