YazarSelman Yalvaç

İl Gider Töre Kalır: Allah’a Ismarladık

Geçen sene girmiş olduğum GazeteBilkent’te bulunduğum süre boyunca elimden geldiğince burada bir misyon sahibi olmaya çalıştım. Yazarlık, benim açımdan bir iş olmaktan ziyade inandığım değerlerin yansıtılmasında kullandığım bir araç oldu sadece. Hatta buna vazife bile diyebiliriz. Çoğu zaman ileri sürdüğüm fikirleri “Ben tek geri kalan herkes.”  şeklinde savunmaktan geri durmadım. Sağ olsun okuyucu da teveccüh
Devamı

Bir Medeniyet Tasavvuru

İnsan toplulukları değerler ile yaşıyorlar. İnsan varlığı malumunuz olduğu üzere üç katmandan oluşuyor. İçgüdü katmanı, akıl katmanı ve duygular katmanı. Ama bütün bunlar yaşamak için kafi gelmiyor. İnsan varlığının toplumsal manada veya bireysel manada yaşayabilmek için değerlere ihtiyacı var. Değerler dediğimiz bir sistem. Bu sisteme göre insanlar davranıyorlar, toplumlar davranıyorlar. İşte bu değerler sistemi medeniyetin
Devamı

Yitik Malımız: İlim – I

Hassaten 20. yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere hayatımıza paketler halinde sunulan, hızlıca tüketilebilir ilimler girdi Allah affetsin. Çeviri eserler ve akabinde internetin bu denli hayatımıza girmesi ile birlikte ilmin temel disiplininden (emek) uzaklaşan, kolayca ulaşılabilir, dolayısıyla herkesin sahip olduğu(!) ilim haliyle kıymetsizleştirildi. Bu belki bilerek yapıldı belki de sehven. Ancak eşyanın tabiatı gereği pek tabii
Devamı

Tarihin Şarkiyatçılığı, Şarkiyatçıların Tarihi

Aslolan gerçek tarihçinin gerçek bir ilim adamı gibi hakikatin arayışında olmasıdır. Tarihin karanlık ve gün ışığından uzak köşelerinde insanlık maceramızın arayışında olmalıdır. Onun inşa ettiği dünya tasavvuru, yarına ışık olacaktır. Bu minvalde hiçbir tarihçi bulduğu somut delilleri, belgeleri, hakikatleri yok sayamaz, saymamalıdır. Kendi ideolojisine ters düşse bile… Bu zorunluluk tarihçinin mutlak bir tarafsızlığa ve nesnelliğe
Devamı

Bilkent Medeniyet Topluluğu Bildirisi

Bilkent Medeniyet Topluluğu’nun ODTÜ’te yaşananlara dair bildirisidir. Aynen aktarıyorum.   Ölüyoruz Demek ki Yaşanılacak Son zamanlarda başta ODTÜ ve Ankara Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin önde gelen(!) eğitim kurumlarında yaşanan olaylar; müsebbiplerinin var olma mücadelelerinin son çırpınışları, son vaveylalarıdır. Hususen ODTÜ’de kardeşlerimizin karşılaştığı ve artık gerçekten zavallı bir hal alan tavırlar bizi kendilerine hitaben birkaç söz
Devamı

Ümmetin Onurlu Kadınları

Felaketlerle sınanıp, felaketlerle an büyük imtihanlara tabi oluyor insanoğlu. Toplumsal karakterimiz ve ikinci plana itilmiş ikinci kişiliğimiz ortaya tam olarak da bu tarz zamanlarda ortaya çıkarlar. Her şeyin yerli yerinde olduğu, nimetlerin, imkanların elde olduğu demlerde, bir gece apansızın uykudan fırlayıp her şeyin elden çıktığı anda nasıl davranacağımızla, isyanın, kederin, tevekkülün hangi ucunda durabileceğimizle felaket
Devamı

İran, Nükleer ve Ümmet

İran’ın, nükleer çalışmalar konusunda Batı ile vardığı anlaşmalar konusunda herkes kendi durduğu noktadan yorumlar yapıyor. Konunun Batılı çevrelerce algılanış tarzı ile İran tarafından değerlendiriliş biçimi arasında 180 derece fark bulunduğu da bariz şekilde görülüyor. Batı da İran da varılan noktayı kendi açılarından ciddi bir “kazanım” olarak değerlendiriyor. Ruhani’nin işbaşına gelmesiyle birlikte İran’ın, devrimin temel vurgularından
Devamı

Siyasal Sistem Üzerine

İnsanların en temel özelliği onun toplumsal ve siyasal bir varlık olmasıdır. Dünyaya gelişiyle birlikte kendisinde var olan refah, mutluluk ve güven içinde yaşama ihtiyacı bireyi diğer bireylerle bir araya gelerek toplum adı verilen bütün içerisinde, ortak amaç ve ihtiyaçlarını gerçekleştirme durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Dolayısıyla doğasından kaynaklanan bir gereklilikle toplumsal yaşama dâhil olan birey,
Devamı

Konformizm İlleti ve Filistinizm

  Henüz başlamadan belirtmekte fayda var ki burada kullandığım “filistinizm” kavramı Schopenhauer’un kullandığı “philistinizm” kavramının yanında aslında içine düştüğümüz durumu somutlaştırmak adına “Palestineizm” olarak da okunmalıdır. Gerçi çok kafa yormayın gerek yok, nitekim çok uzatmayacağım.   Filistin’i seviyorsunuz değil mi? -‘Elhamdülillah’ seviyoruz. Devrim? -Olacak o da İnşallah.   İnşallah paşam, inşallah o da olur.  
Devamı

Bir Masal Anlatacağım, Yersen

Bir yandan tüm dünyada demokrasinin, liberalleşmenin, insan hak ve özgürlüklerinin alanlarının genişletilmesinden söz ediliyor olması, öte yandan da özellikle “Batı”dan olmayan toplumlarda, insan haklarının, özgürlüklerinin ve demokrasinin anlamsızlaşmaya, işlevselliğini yitirmeye başlaması gibi paradoksal bir durumla karşı karşıya olmamız fevkalade manidar ve düşündürücüdür. Sadece Mısır’da yaşananlar, “demokrasi, özgürlükler ve insan hakları’’nın masal olduğunu gösterdi. Bunların, Batılıların dünya
Devamı

Bilkent Medeniyet Topluluğu’nun Suruç’ta Yaşanan Saldırıya Dair Bildirisi

Nereden geldiğinden ve nereye yöneldiğinden bağımsız olarak hiçbir terör faaliyeti mazur gösterilemez. İnsanoğlunun haysiyetine ve şerefine yakışır özellikleri asgari derecede dahi haiz olamayan bazı kesimler var ki, günümüzün revaçta söylemlerinden tabiri caizse nekrofil bir eğilim ile bu olay üzerinden el ovuşturabiliyor. Yine aynı şekilde ölü üzerinden siyaset yürütebiliyor yahut terörü yine terörle legalize etme cüreti
Devamı

Çağlayan Adliyesi’nden Bildiriyorum: Mavi Marmara Davası Hakkında

Gazze Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı hakkındaki ceza davasının duruşmaları İstanbul’da, Çağlayan Adliyesi’nde yapılıyor. Gazze’ye Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara organizatörü İHH – İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı; dava için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Davada çok sayıda avukat müdahil olarak duruşmalara katılıyor.   Davaların ilk duruşması 6 Kasım 2012’de
Devamı

Vatikan’ın Filistin Adımı

Öncelikle belirtmek isterim ki tıpkı KKTC gibi, Filistin’i tanıyan tek ülke de olsak; dünyada 136 değil eksiksiz bütün ülkeler de Filistin’i tanısa, elbette ki Vatikan’ın veyahut bir başka ülkenin Filistin’i tanıması, bizler için Kudüs’ün kutsiyetini değiştirmeyecektir. Bu sebeple, baştan belirtmek isterim ki bu yazım kişisel birkaç yorum içeren bir haber yazısıdır, yoksa sadece zahirde kalacağına
Devamı

İslam’da Üç Aşamalı Tahrif

  Yeni yeni hesaplaşmaya başlanılan, geride bıraktığımız yüzyılda İslam’ı ve Müslümanları baskı ve zorba yoluyla asimile edilmesi için elinden geleni yapan İslam karşıtı güçler, artık yeni bir metodoloji geliştirerek karşımızda bizim argümanlarımızla duruyorlar. Gerek İslami teraküme saldırarak, gerekse de “Quasi-İslami”gruplara lojistik destekleri ile kaleyi içten fethetmenin yollarını yana yakıla arıyorlar. Klasik, modern ve post-modern olarak
Devamı

Aliya Sen Olmasaydın

Aliya Üzerine Mülahazalar Aliya’yı anmak için önce onu anlamak gerektiği muhakkaktır. Toplumumuzda hayatı hitama ermiş insanları sonradan anlama marazası Bilge Kral’a da bîşübhe vurmuştur. Aslında bu durum sadece Aliya için söz konusu değil, bilakis maatteessüf birçok değerli ilim insanı için de muteberdir. Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin bir noktadan sonra anlaşılmaktan ziyade sevgi, saygı veya nefret
Devamı

Kaht-ı Rical’den Liyakatli Yönetime

Seçim heyecanın yavaş yavaş tekrar gündeme geldiği, aday adaylarının ortalığı kuşattığı şu dönemde kör göze parmak bir konu vardır ki herhalde bu da ‘liyakat’ten başkası değildir. Liyâkat, bir işe ehil olmak ve bir işe lâyık olmak demektir. İşin hakkını vermek becerisidir. Bu beceri bir güzel ahlâk prensibi olan emânete riâyet etme temeline oturur, eğitimle ve
Devamı

İslam’da Siyasetin Yeri(ni Anlamak)  

Rahman ve Rahim olan Rabb’in adıyla. İslam dini, hiç şüphesiz her meselede olduğu gibi devlet, hükümet, yönetim esasları, siyaset, idareciler ve idare edenler, dahası idare edilenler hakkındaki konularda dahi çok geniş bir yelpazede hükümler getirir, sınırlarını ve taslağını ortaya koyar. Hiç şüphesiz İslam dini itikadımızca en kamil olan dindir. Şüphe yok ki İslam’da siyasete dair telmihler
Devamı