Sun Yuan ve Peng Yu’nun bir eseri olan “Can’t Help Myself” isimli bu robot, Guggenheim müzesinde 2016 yılında sergilenmeye başlanmasına rağmen, Tiktok’ta videosunun paylaşılmasıyla viral oldu ve insanların dikkatini çekti. Benim de bu videoyla tanımış olduğum bu eserlerin yaratıcıları Sun Yuan&Peng Yu‘dan ve Can’t Help Myself ile birlikte Civilization Pillardan bahsedeceğim.

Sun Yuan & Peng Yu – Teenager Teenager, 2011

Sun Yuan ve Peng Yu eserlerinde paradoksal konseptlerle birlikte sabitlikler ve zıtlıklar, gerçeklik ve idealler, çatışmalar ve uyumlar gibi ikilikleri işleyen ve kışkırtıcı olarak tanımlanabilecek eserler ortaya koyan sanatçılar. Eselerler çokça teknoloji içermekle birlikte alışılmadık materyal kullanımı ve geleneksel olmayan bir bakış açısıyla günümüz dünyasının sosyal problemlerini eleştirel bir şekilde ele alıyor. Yuan ise çalışmalarını bilimsel deneylere benzetiyor.

Sun Yuan & Peng Yu – Can’t Help Myself, 2016

Öncelikle Can’t Help Myself eseriyle ilgili olarak robot kullanma fikri sanatçının eser yapma konusundaki iradesinin ne ile doldurulabileceği ve bunun bir makine ile nasıl yapılabileceği düşüncesiyle ortaya çıkmış. Robotun tek bir görevi var, o da bu kırmızı sıvıyı temizlemek. Sürekli bir şekilde bu sıvıyı temizliyor ve zemin hiçbir zaman temiz olmuyor, o temizledikçe sıvı aşağıdan akmaya devam ediyor. Aynı hareketi sonsuza kadar sürdürüyor. Durmaksızın otomatikleşmiş bir şekilde aynı hareketi yapması ve bir sonuca ulaşamamasının yanı sıra izleyicilerin bu robotu bir camın ardından seyretmesi de insanlarda üzücü bir hissiyat bırakıyor. Guggenheim müzesine göre ise bu “bölgelerin mekanik olarak kontrol edildiği ve insanlarla makineler arasındaki ilişkinin hızla değiştiği, giderek otomatikleşen küresel gerçekliğimizi incelemek için” sergilenen endüstriyel bir robot.

Sun Yuan & Peng Yu – Civilization Pillar, 2001

İkinci olarak yukarıda bahsettiğim alışılmadık materyal kullanıma bir örnek olarak gösterebileceğim insan yağı ve balmumunun karıştırılmasıyla yapılmış medeniyet sütunu yani Civilization Pillar var. Yağa karşı farklı bölgelerde farklı bakış açıları olmakla birlikte çağdaş sayılabilecek toplumlarda incelik daha çok arzu ediliyor. Çağdaş toplumlarda yağ, tüketimin fazlalığı denebilir ve Sun Yuan da yağın uygarlık düzeyiyle ilgisi olduğunu belirterek “Medeniyet seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanlar o kadar şişman olacak ve bu fazlalığı tüketme arzusu o kadar büyük olacaktır. Öte yandan, yetersiz bir uygarlık düzeyinde, bu fazla maddeyi vücuttan atma arzusu, insanların güzellik anlayışı veya istekleri üzerinde daha az etkiye sahiptir. Çağdaş toplumda artık birçok insan fazla yağın alınmasını istiyor; bana göre, tüm bu süreç ilginç. Atmayı seçtikleri şeyi toplamak istiyorum.” diyor.

Kaynakça

Holmes, R. (2014). Pillars of Fat: The corporeal aesthetics of civilization (Wenming) in Contemporary Art. The China Journal, 72, 121–138. https://doi.org/10.1086/677131

https://www.guggenheim.org/artwork/34812

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-boundary-pushing-artists-sun-yuan-peng-yu-masters-provocative-art

Fotoğraf: https://ocula.com/artists/sun-yuan-peng-yu/

Fotoğraf: https://www.galleriacontinua.com/special-projects/if-i-died-132

Fotoğraf: https://theallureofmatter.org/material-stories-fat/

Leave a Reply