Bu yazımda ülke ekonomilerinde etkin rol oynayan, iktisat alanında uzmanlığı ve yetkinliği finansal aktörler ve yabancı yatırımcılar arasında kabul gören politikacıların ülke ekonomileri üzerindeki öneminden bahsedeceğim. Ülke ekonomilerinde, özellikle para politikası açısından bakıldığında Merkez Bankaları ve başkanlarının piyasalar tarafından tanınırlığı ve güvenilirliği politikaların etkinliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle Merkez Bankası başkanlarının piyasalardaki etkinliği sıkça
Devamı