Yüksek Öğretim Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında tüm yükseköğretim kurumlarına dönemlik yahut yıllık ders vermelerine bakılmadan bütünleme sınavları yapma zorunluluğu getirmişti. Final sınavına girmeye hak kazanmış, ancak neticesinde dersten başarısız olmuş öğrencilere adeta ikinci bir şans olan bütünleme sınavları; final notunun yerine geçmiş, final sınavındaki başarı kuralları aynen uygulanarak öğrencinin dersten başarılı olup olmadığı belirlenegelmiştir. YÖK’ün
Devamı