19.yüzyıl çağdaş dünyanın temellerinin oluşum sürecidir. Dünyanın girdiği yeniden yapılanma sürecine yön verecek olayların ilk sancıları o yıllarda ortaya çıkmıştır. Gerek Almanya ve İtalya’nın dünya siyasetindeki doğuşları gerekse sömürgecilik ve milliyetçilik faaliyetleri yeni yüzyıldaki uluslararası ilişkilere yön verecek en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktaydı. Dönemin önde gelen güçleri İngiltere, Fransa ve Rusya’nın yeni doğan bu
Devamı