İngiliz yazar William Shakespeare’in bütün komedyaları arasında Measure for Measure, devlet yönetimine ahlaki, toplumsal ve dini açılardan yaklaşımı ile önemli bir yer tutan tiyatro eseridir. Oyun, cinsel rüşvet, kişisel patlama, yasaların uygulanması ve manipülasyonunu kapsayan çeşitli temalara odaklanır. Bu kavramların yüksek sınıfın – ve daha spesifik olarak valilerin – gözündeki geçerliliğini sorgulayan yazar, daha sonra
Devamı