Sürdürülebilirlik, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bir kavram olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefler ve doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği ve toplumsal eşitsizlik gibi sorunların önüne geçmeyi amaçlar. Sürdürülebilirlik, ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alır ve insanların dünya üzerindeki kaynakları verimli kullanarak gelecekte de sürdürülebilir
Devamı