Madde 6 – Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır.   Bayrak, siyasi, toplumsal herhangi bir sosyal oluşumun vazgeçilmez simgesi olarak çıkıyor karşımıza. Bir futbol takımı, dünyaca ünlü bir firma, aile holdingi, üniversite, yerel işletme, dini
Devamı