Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 1964’de kuruldu. Böylece TRT’nin kuruluşundan önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.Ş.’ye bağlı olarak gerçekleştirilen radyo yayınları 1964’de TRT çatısı altında toplandı. İşte, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 1927 yılında ilk radyo anonsu ile başlayan ve günümüze uzanan Türkiye’nin yayıncılık
Devamı