Fransız Devrimi genelde monarşilere meydan okuyan belirleyici kimliğinin yanında özgürlük, eşitlik gibi kavramların yükselişini anımsatan bir tarihsel olaydır. Dolayısıyla gerek lise, gerek lisans düzeyinde işlenirken de devrimin kendisinden ziyade siyasal sonuçlarına ve devrimi oluşturan koşullara bakmak tercih edilir. Ne var ki Fransız Devrimi’nin başlangıç yılı 1789 ile Napoleon’un iktidara geldiği 1804 arasındaki kamuoyunca az bilinen
Devamı