İnsanların hava ve sudan sonra, en çok ihtiyaç duyduğu şey besindir. Besin gereksinimimizi karşılayabilmek için de tarıma başvurmaktayız.  İnsanlığın ilk ve en önemli sektörü olan tarım, önemini hiç kaybetmemiştir. Aksine, her geçen gün daha da önemli bir konuma gelmektedir. Günümüzde, nüfusun giderek daha hızlı biçimde artmasına rağmen, besin üretiminin aynı seviyede artmaması, tarımın önem kazanmasındaki en büyük etkendir. Özellikle son 20 yılda, dünyada tarıma verilen değer gözle görülür biçimde arttı. Devletler tarımda yapılan planlamalara daha da yoğunlaşmakta ve tarım hızlı bir gelişim göstermektedir.

Türkiye’nin Durumu

Tarim_ithalat_ihracatTarım sektöründe Türkiye’nin konumunu ele alacak olursak, beklenen seviyelerde gelişimin olmadığını söyleyebiliriz. Çok değil, bundan 20 yıl öncesine kadar dünyada tarım sektöründe, kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri iken, şimdi 100’den fazla ülkeden tarım ürünü ithal etmekteyiz. Daha detaylı biçimde gösterecek olursak, 1980’lerde Türkiye’nin tarım ihracatı 2 milyar $ , ithalatı 50 milyon $ iken, aradan geçen 30 yılda, ihracat  5.18 milyar dolara yükselmesine rağmen, ithalat 7.44 milyar dolara yükselmiştir.

Türkiye, tarım alanı bakımından Amerika’nın 1/10, AB ülkelerinin toplamının 1/3’i genişliğinde araziye sahip olmasına rağmen, ithalat-ihracat rakamlarına baktığımızda da görüleceği gibi, kendi kendine yetemeyecek ülke konumuna gelmiştir. Tarımda uzun yıllar boyunca büyümenin %2’lerde seyretmesini, bulunduğumuz konumun sebebi olarak söyleyebiliriz. Bu rakamın yüksek seviyelerde istikrar yakalayamamasının sebeplerini düşünecek olursak, sorunların çok temel nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Başlıca Sorunlar

Ana başlıklar halinde düşünecek olursak, tarımdaki sorunları şu şekilde belirleyebiliriz:

-Devlet politikaları ve planlamadaki yetersizlikler

-Eğitim yetersizliği

-Kooperatifleşmedeki yetersizlikler

-Miras hukukundaki hatalar

-Doğrudan Gelir Desteği’nin eksiklikleri.

 Bir sonraki yazımda, bu sorunlar hakkında daha detaylı bilgiler verip, tarımın gelişmesi adına nelerin yapılabileceğinden bahsedeceğim.

-yazının devama buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply