DUMANSIZ KAMPÜS RAPORU: ÖĞRENCİLERLE RÖPORTAJ

2018’de duyurulan ve yürürlüğe konulan dumansız kampüs politikası takvimler 2022 yılını gösterdiğinde Bilkent öğrencileri tarafından ısrarcı protestolarla karşılandı. Günümüzden dört yıl önce rektörlük tarafından sağlık konusundaki endişelerden ötürü başlatılmıştır ve 2022 yılını hedef almış bu politika girdiğimiz yeni dönem içerisinde Bilkent’in gündemine oturmuş durumdadır. Dumansız kampüs politikasının bu denli ses getirmesi aslında daha önemli endişeden kaynaklanıyor: Üniversite öğrencileri yalnızca üniversite idaresinin dediklerine uyarak akademik hayatına odaklı mı yaşamalı yoksa bireyselliklerini her yasaklamada ve düzenlemede sesli bir biçimde savunmalı mı?  

GazeteBilkent dumansız kampüs politikasının yalnızca bir süreliğine öğrencilerin dikkatini çeken bir uygulama olmadığının farkında olarak sigara içen ya da içmeyen öğrenciler ve protestoyu düzenleyen öğrenciler ile röportajlar yaptı. Çeşitli fikirler basın ve yayında da duyulmak üzere harekete geçildi. Röportaj süresince öğrencilerin genelinden alınan cevaplar çoğunlukla sigara alanlarının kısıtlanmasının otorite ile öğrenci arasında bir özgürlük sorunu, hatta eylemin düzenleyicilerinin deyişiyle “bir tahakküm aracı” olduğu yönünde. Sorulan soruların arasında sigara sıklığının bu politika etkisinde nasıl değiştiğini ya da değişip değişmediği de yer alıyordu. Kampüs içerisinde sigara içmeyi kontrol altına almaya çalışan dumansız kampüs politikasının amacının aksine öğrencilerden gelen yanıtlarla çoğunluğun içme alışkanlığının değişmediği sonucuna ulaşıldı. İşin ilginç tarafı, bu politika özellikle sigara kullananlar tarafından tahakküm aracı olarak kullanılması dışında öğrencileri aşağılayan bir düzenleme olarak görüldüğü belirtildi. Bu röportajlar sırasında ortaya çıkartılan bir diğer konu da sigara içmeyenlerin mağduriyeti endişesiydi. Sigara kullanan öğrencilerin yanıtlarına dayanılarak çoğu öğrencinin sigara içmeyen arkadaşlarına karşı bir saygı duyma bilincini hali hazırda edinmiş olduğu anlaşılıyor. Ayrıca bu bilincin edinilmesinin ancak eğitim yoluyla ve izmaritler için çöp kovalarının sayısının artırılması ile elde edilebileceği fakat sigara içme eyleminin nerede olacağını belirleyerek olamayacağı özellikle röportaj yapılan çoğu öğrenci tarafından vurgulandı.  

GazeteBilkent’in kayda aldığı protestoların ve konuştuğu öğrencilerden aldığı yanıtların sonucunda Bilkent öğrencilerinin sigara alanlarının restoran ve kafeleri kapsaması ve hava koşullarının düzenlemeler sırasında dikkate alınması taleplerinin idare tarafından duyulmadığı sürece ısrarcı protestoları ile duyurulacağı anlaşılıyor. Dumansız kampus politikası öğrencilerin toplanarak seslerini duyurabileceğini fark ettiği bir durum haline geldi. Öğrencilerin bireyselliklerini koruma istekleri ile üniversite idaresinin öğrencilerden oluşan koskoca komünitesinin düzenini ve sağlığını koruma endişeleri bir çatışma alanı yarattı ve Gazete Bilkent tarafından bu çatışma alanından haberler çıkarılıyor ve en sıcak haliyle çıkarılmaya devam edecek. 

Herkese iyi seyirler!

Öykü Gündoğdu, Tuna Yelken, Merve Koç, Büşra Karaziyan

Leave a Reply