Yılların yüklediği ağırlıkla 1915’e ulaşıldığında, dünya cihan harbinin sıcaklığını yoğun bir şekilde hissediyordu. Kan ve barut kokusu, her köşede adeta bir hayalet gibi dolaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp ve Balkan Harbi gibi acı deneyimlerin yaralarını sarmaya çalışıyordu. O sırada veliaht Franz Ferdinand’ın ölümü sonrası Kraliçe Victoria’nın torunları, bir zamanlar akraba olan o milletler, şimdi birbirlerine silah
Devamı