Disiplinlerarası bir yaklaşım olarak ortaya çıkan ekoeleştiri, çevrenin korunmasına dair düşüncelerin ve çalışmaların bir ürünüdür. Edebiyat ve tabiat arasındaki ilişkiyi inceleyen bu kavram Greg Garrard’a göre kültürel incelemeleri belirgin bir çevreci, ahlaki ve siyasi gündeme bağlar (Garrard 16). Ekoeleştirel anlayışa dair önemli çalışmalar yapmış olan araştırmacı Scott Slovic ise ekoeleştiriyi hem çevreci bir dil kullanılarak yazılmış
Devamı