Tag Archives: ideoloji

Ne Sol Ne de Sağ

Günümüzde çoğu insan tarafından sağ-sol ayrımının olmadığı, olmaması gerektiği, artık bir anlama gelmediği savunulmakta. Sağ-sol ayrımının zamanı tamamen geçti mi? “Ne sol ne sağ (Neither Left Nor Right)” ne anlama geliyor? Sol siyasetin eşitlikçilik üzerine, sağ siyasetin de belirli hiyerarşiler üzerine kurulu olduğuna inanıyorsanız sol değerlerin en basit açıdan artık önemli olmadığını savunmak ya da
Devamı

Müslümanların İdeolojileri

Müslümanlar, seküler bir heyecanın, aşkın olan ile süslenip kusursuzlaştırılmasına ve dünyaya dair, dünyadan bir dayanak edinip onun suretine kutsalı bezemeye duydukları sevdanın sonucu olarak ideolojileriyle belirir, en güzel olduğu müjdelenen isimlerine ekleme yapma ihtiyacı içinde Feminist, Marksist, Antikapitalist, gibi ikincil, tanımlayıcı mahiyeti haiz önadlara yönelirler. Haklılıklarının temsili böylece karşı konulamaz bir güce sahip kılınır ve
Devamı

Nefret ve İdeoloji

Kitlelerin ideolojiyle ilişkileri bir karşılıklılık arz eder; aktifliğin koşullara göre el değiştirdiği bu durumda kimi zaman ideoloji kitleyi retoriğin, söylemin, duygulanışların ve eylemin gölgesinde yüceltme boyutuyla araç kılıp sömürür, kimi zaman da kitle ideolojiyi günahları için kullanıp onu çirkinliğinin kılıfı haline getirir. Bu karşılıklı hâl-i pür melal, yıkıcılığın teorikleşmiş fermanını ortaya koyma rolünü üstlenir; el
Devamı

Platon’un Hayalleri

Ali Yağız Baltacı’ya, şükranla. Eksik ve pek çok şeye muhtaç olacak şekilde tasarlanmış bir varlık olarak insan, aklının ona verdiği öznellikten ve doğa karşısındaki zayıflığından kaynaklanan bazı trajedileri sırtında taşımak üzere bir yazgıya sahiptir. Her birimiz, ayrı ve eşsiz bireyler olarak, aynı eşsizlikteki kimliklerimizi şekillendiren ayırt edici bakışlara sahibiz. Bu doğamızın bize sunduğu bir durumdur
Devamı