Bilindiği üzere, demokrasimizin en güncel meselesi Can Atalay problemi. Umberto Eco, romanınaneden “Gülün Adı” ismini seçtiğini “Çünkü gül, simgesel bir şeydir ve öylesine anlamlarla yüklüdürki, neredeyse hiç anlamı yoktu…” şeklinde anlatmakta. Demokrasimizin bu problemi için busözcükleri Eco’dan ödünç almak gayet uygun duruyor. Bu yeni krizin kökenleri; 1878 ve 1908 yıllarıarasında kapalı kalan parlamentomuzun, İttihat ve
Devamı