YazarEcem Gönül

İran’ın Kelepçeleri Çözülünce…

ABD, radikal İslam yanlısı dini sınıfın İran yönetimini ele geçirmesi ile sonuçlanan 1979 İran Devriminden itibaren, laik siyasi anlayıştan uzaklaşarak şeriat cumhuriyetini kuran ihtilalci yönetimin dış dünyaya kapalılığının yarattığı krizler sonucu ülkeye karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. İran hükumetinin –iddia ettikleri üzere- enerji üretimi gibi barışçıl nedenlere dayandırdıkları uranyum zenginleştirme programını genişletmesi neticesinde ABD ile arasında
Devamı

Bölgesel Ekonomik Kenetlenmeye Bir Örnek Daha: Trans-Pasifik Ortaklığı

Bulundukları bölgede politik güç elde etmiş ve diğer ülkelere kıyasla ekonomisi gelişmiş olan ülkeler, çevrelerindeki ülkeler ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve o ülkeleri bir nevi bölgede gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin çerçevesinde tutmak için çeşitli bölgesel gruplaşmalar oluşturmaya çalışmıştır. Özellikle Rusya, Sovyetler Birliği ile bağını koparmış  olan ülkeler üzerindeki etki alanını genişletmek ve ürünlerinin uzanabileceği yeni marketler
Devamı

Sanayinin 3. Devrimi: Yenilenebilir Enerjiye Yönelim ve “Akıllı Şebeke” ile Enerji Ticareti

20. yüzyılda, merkezi haberleşme sistemlerinin kurulması insanlar arasındaki iletişimi arttırdığı gibi kitlesel tüketimi teşvik ederek üretimi canlandıran ve üretim merkezlerinin dünya kaynaklarını paylaştığı bir ekonomik düzenin kurulmasına zemin hazırlayan faktörlerden biri oldu. Çünkü artık çoğu toplum krizin pençesinden liberal ekonomi sistemine bağlanarak kaçınabileceklerini düşünüyor ve bu fikirler, merkezi haberleşme sistemi neticesinde diğer ülkelerin toplumları ile
Devamı

Terörün Gölgesinde Ekonomi

Son zamanlarda terör örgütlerinin öldürücü eylemleri askeri hedeflerden sapmış, sivil halkın yaşam alanına taşınmıştır. Terör örgütlerinin sivil halkı hedef alarak katliam gerçeğini şehir merkezlerine taşımasının altında yatan sebep masum insanların kitlesel imhasını hedefleyerek kendilerini duyurmak istemeleridir. Bu bağlamda, yapılan bir çalışmaya (Enders ve Sandler) göre, 2000’li yıllarda gerçekleştirilen bir terör eyleminin, 1970’li yıllardaki terör eylemlerine
Devamı

Petrol Düşüşte

Petrol fiyatları son zamanların en alt seviyesine inmeyi başardı. Petrol fiyatlarının düşmesinin nedeni ise, ülkelerin piyasaya sürdükleri petrol miktarlarının talep edilen miktarın üstüne çıkması ile küresel arz fazlasının oluşması sonucu petrolün uluslar arası piyasalarda değer kaybetmesidir. Böylece petrol stokları, beş yılın mevsimsel ortalaması dikkate alındığında, 100 milyon varil artış göstermiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş, Amerika’nın ülke içindeki petrol üretimini arttırması
Devamı