“A man can work from sun to sun a womens work is never done.” Jean Little Marx emeği artı değer üretme eylemi olarak tanımlar, emeği üreten işçi, emek sömürüsünü gerçekleştirense kapitalizmdir. Ev hanımlarının artı değer üretmediği yanılgısı onları işçi özne yoldaşlığından çıkartırken aynı zamanda patriyarkanın temel dayanaklarından biri haline getirir. TÜİK verilerine göre 2022 yılında
Devamı