21. Yüzyılda olmamıza rağmen hala iş hayatında ve bazı şirketlerde kadınlara yapılan ayrımcılığa tanık olabiliyoruz. Dünya Kadınlar gününe özel olarak, kadınların iş hayatında uğradığı haksızlıklara ve bunlara rağmen ne kadar yükselebildiklerine değinmek istiyorum.

Genellikle bir kadının iş hayatında belirli bir pozisyona gelebilmek için bir erkekten daha çok çalışması gerekmekte. Amerika’da 2022 yılında Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar iş hayatında erkeklerin kazandığının %82’si kadar kazanmakta. Diğer çoğu ülkede bu oran değişse de, kadınların erkeklerden daha az kazandığı yüzdelere yansımakta.  Sonuçlar iş hayatında hala cinsiyet eşitsizliği olduğunu kanıtlıyor. Daha az kazanan kadınlar ya da işe alınırken ön yargıyla karşılaşanlar. Belki de erkek olmadıkları için hiçbir zaman belli bir pozisyona giremeyen kadınlar var. Peki bu hala neden var? Chan ve Milkman kadınların işe alımda uğradıkları haksızlıkları araştırdıkları makalede, kadınların işe alınırken erkeklerden daha az rekabetçi ya da daha az yetenekli varsayıldıkları belirtti. Önde gelen birçok firmanın yönetim kurulu üyelerinde hala bir tane bile kadının olmaması gerçeği iş hayatındaki ayrımcılığın bir diğer gösterimi.

Kadın zekasının ve perspektifinin ne kadar değerli olduğu bir çok araştırmacı tartından kanıtlandı.  Edward H. Chang, Katherine L. Milkman tarafından yazılan makalede de bahsedildiği gibi, iş hayatında gereken değeri gören kadınların ya da kendi işini kuranların ne kadar büyük başarılara imza attığını görmek gerçekten ilham verici. İstatistiklerle bunu kanıtlamamız gerekirse, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 2019’ da 70 ülkeden 13 bin işletme üzerinde yapılan araştırmasına göre kadınların iş dünyasına katkısı azımsanamayacak kadar fazla.

  • Yönetim kurullarında kadın üye sayısı arttıkça şirketlerin iş akışları yüzde 20 iyileşmektedir.
  • Kadın istihdamının yanı sıra özlük haklarında ve şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği sağlayan firmalarda kârlılık ve verimliliğin artırma olasılığı yüzde 62,6 artmaktadır (ILO, 2019). 
  • Yetenekli çalışanları elde tutma olasılığı yüzde 59,7 artmaktadır (ILO, 2019).
  • Şirket itibarının artma olasılığı yüzde 57,9 artmaktadır (ILO, 2019).
  • Tüketici talebini daha doğru takip etme olasılığı yüzde 37,9 artmaktadır (ILO, 2019).

Kadınların iş dünyasına kattıkları bakış açılarının ve katkılarının öneminin daha çok bilinmesi gerekiyor. Avrupada Belçika, İtalya gibi bazı ülkelerde yönetim kurulunda belirli bir yüzdede kadın olması gerekmekte. Bunun gibi kararlara iş dünyasının daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ancak karardan ya da yasadan da ziyade, işletmelerdeki kadınlara olan algının da değişmesi gerek. Ben de bir kadın olarak işe başvururken bir erkekten daha az yeterli olduğumun düşünülmesini istemiyorum. İş dünyasında daha az avantajlı konumda olmak da istemiyorum. İş dünyasında kadınların başarılarına tekrar dikkat çekerek yazımı sonlandırıyorum.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090261619300191

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1141106

https://www.ekonomist.com.tr/ozel-haberler/neden-is-yasaminda-kadinlar-olmali-16013

Leave a Reply