Kapılara sağır kalmaman için
Açtım göz bebeklerini bir bir.
İstediğinde gel diye
Mevsimler büktüm tek tek
Göğünün yıldızları üstüne.

Gözlerinde kuytu, zindanlarında uğultu vardı.
Gülümseyişin tatlı bir uykuydu.
Anladım ki
Kırık bir aynadan yontmuşlar seni.
Unutkan bir ayazda tutmuşlar seni.
Zaman aşınmış, tozları ellerinde
Direngen bir yalnızlığa kiralanmışken
Vagonu kırık bir kalbin rüyasıyla avutmuşlar seni.

Bir ses ki zindanlara asılı, titretir her şeyi.
Gölgeleri saçaklandırır her hecene
Çığırtkan bir martı kanat vurur pencerende
Okyanusları savurur her gecene.
Ki ıslanırsa karalar,
Sular gibi yayılır alev
Kan gibi çekilir toprak
Düşvari bir uçurum gelir bulur seni yalın ayak.

ARZU KAŞIKCI

Leave a Reply