Genel algının aksine, günümüzde var olan terör gruplarının çoğunluğunu tek bir siyasi eğilimde konumlandırmak zordur. Türkiye’deki PKK/KCK, DHKP-C vb. örgütlerin ülkenin terör gündemini domine etmelerinden kaynaklı olarak ülkemizde bu hatalı algıya sık rastlanılmasa da yurtdışında, özellikle Batı Avrupa ve Amerika’da terör örgütü denildiğinde akla önce dini tandanslı örgütler, El Kaide ve IŞİD, veya radikal sağ örgütler, far-right gruplar, gelmektedir. 9/11 saldırılarının açtığı yaraların hala kapanmamasından ve ABD’nin dış politikasında önemli bir yere sahip terörle mücadele doktirinin en temel dayanağı olmasından mütevellit günümüzde ön planda olan dini motivasyonlu örgütlerin aksine sol örgütler 20. Yüzyılda Batı’yı daha çok meşgul ediyordu. Bu örgütlerin en önemlilerinden birisi ise ABD merkezli Weather Underground’dır. ABD’deki her sol organizasyon gibi Vietnam Savaşı’ından oldukça etkilenen ve eylemlerini meşrulaştırmak için bir kalkan olarak kullanan grubun amacı tabii ki de yalnızca politik bir mücadele vermek değildi. 1974 yılında yayınladıkları Prairie Fire, yani kontrolsüz çayır yangını manasına gelen, manifestolarında kendileri de tanımladıkları üzere amaçları “Amerikan imparatorluğunu” sekteye uğratmak, işlemez duruma getirmek ve açılan yer yarasını daha da deşmekti.

Tarihçe

Radikal Weather Underground örgütü, Vietnam Savaşı’nda Amerika’nın bölgede haksız bir şekilde varlık gösterdiğini ve illegal bir eylemin ancak illegal atılımlarla sonlandırılabileceğini düşünen radikal-sol düşünce sistemini benimsemiş kişilikler tarafından idealize edilmiştir. Grup, 1960 ve 1970’lerde aktif şekilde etkinlik gösteren ve Yeni Sol düşüncesi sınırlarında billurlaşmış Student for a Democratic Society (SDS) adlı Ann Arbor yakınlarındaki Michigan Üniversitesi kampüsünde kurulan aktivist öğrenciler örgütünden 1969 yılındaki toplanan kongrede yaşanan hizipleşme sonucu ayrılan gruplar tarafından kurulmuştur. Weather Underground ismi aslen Bob Dylan’ın Subterranean Homesik Blues adlı şarkısında geçen “Rüzgarın hangi yönden eseceğini öğrenmek için meteoroloğa (weatherma(e)n) ihtiyacın yok” dizelerinden gelmektedir. Örgüt Bill Ayers tarafından kurulmuş olup Çin’deki Kızıl Muhafızlar adlı yarı-askeri, Maoist öğrenci topluluğunu kendine model alır. Ana amacı kapitalist ABD devletini ve tüm organlarını çökertmek ve sonrasında ise komünist bir yapılanma ile ülkeyi yeniden kurgulamaktır. Vietnam Savaşı’nın da sonlanmasıyla değişen dengelere ayak uyduran grup 1980’lerin başlarında yaşanan örgüt içi huzursuzluk nedeniyle tekrar formlanır ve kendi içinden çıkan Black Liberation Army adlı silahlı ve daha da radikal bir örgütle birleşerek May 19th Communist Organisation’ı kurarlar. M19CO ismi ise Vietnamlı devrimci Ho Chi Min ve daha sonradan İslam’ı kabul etmesiyle tanınan Malcom X lakaplı Malik el-Shabazz’ın doğum tarihlerinin birleştirilmesiyle bulunmuştur. Kurulan ittifak WU’dan amaçları itibariyle çok farklı olmasa da daha radikal ve silaha dayalı bir yol tercih etmiştir. Üç temel amacını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Amerikan hapishanelerinde tutuklu bulunan siyasi suçluları özgürleştirmek,
  2. Eylemleri fonlamak üzere kapitalist sermayeye her ne şekilde olursa olsun el koymak,
  3. Bombalamalara ve terörist eylemlere ön ayak olmak.
Grubun kurucusu Bill Ayers, 2012

Üstlenilen Eylemler

Weather Underground ve kendisinden ayrılan grupların oluşturduğu May 19th Communist Organisation, 1970-85 arasında çeşitli terör faaliyetlerini üstlendiler. En akılda kalıcı saldırılardan birisi Amerikan Hariciye Nezareti’ne yapılan roketli saldırıydı. 29 Ocak 1975 yılında yapılan saldırıyla ismini duyuran örgüt, kimseye zarar veremese de bölgedeki binalara geniş çaplı zarar vermiş ve Bakanlık’ta hazır bulunan 20 memur saldırıdan etkilenmiştir. Aynı gün Oakland, California’da ki bir askeri üssün yakınlarında bulunna bir başka bomba ise kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Bir sonraki yıl ise grubun etki alanı artmış, ülke genelinde 25 farklı terör saldırısını üstlenmiştir. Bu saldırılar arasında Kongre Binası, Pentagon ve NYC Emniyet müdürlüğü de bulunmaktaydı. Kongre Binası’nda 7 Kasım 1983’te yaşanan bombalı saldırının motivasyonu, dönemin Amerikan hükümetinin Granada’daki sol kökenli yönetimi değiştirmek üzere ülkeyi işgal etmesiydi. Saldırıda ölen yahut yaralanan olmadı. 1972’deki Pentagon saldırısı ise Amerikan kuvvetlerinin Hanoi, Vietnam’daki bombardımanına cevaben M19CO grubunun ismini kaynağı 19 Mayıs’ta, Ho Chi Minh’in doğum gününde yaşanmıştır. Hava Kuvvetleri’nin kadınlar tuvaletine yerleştirilen bomba teknik altyapıya zarar vermesi dışında herhangi bir can kayba neden olmamıştır.

Kongre Binası’na yapılan bombalı saldırının izleri, 1983.
Örgütün o dönemki hiziplenmesi ve liderlerinin durumları üzerine yazılmış bir FBI raporu, 1969.

Günümüzde Weather Underground

1985 yılı itibariyle Weather Underground ismi altında yapılan herhangi bir terör saldırısına rastlanmadı. Günümüzde grubun kurucuları ve eylemlerde yer alan teröristlerin birçoğu hayatta olsa da geçmiş yaşantılarındaki motivasyonları hala diri durmuyor. Grubun kurucusu Ayers şu an emekli bir Eğitim Bilimleri profesörü. İsmi uzun yıllardır gündeme gelmeyen Bill Ayers, 2008 ABD Seçimleri sırasında dönemin başkanlık adayı Barack Obama ile olan bağlantısı ve mentorluk ilişkisi iddiaları üzerine gündeme gelmiştir.

Kaynakça ve İleri Okumalar

https://www.fbi.gov/history/famous-cases/weather-underground-bombings

Meyer, Matt. (2009). Let Freedom Ring: A Collection of Documents From the Movements to Free U.S. Political Prisoners. PM Press. OCLC 938890598.

https://web.archive.org/web/20100607235923/http://www.start.umd.edu/start/data/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=3234

https://irp.fas.org/world/para/left.pdf

https://web.archive.org/web/20180914160355/http://www.pbs.org/independentlens/weatherunderground/movement.html

Leave a Reply