Empati bilindiği gibi başka birinin duygularını anlama ve kendini onun yerine koyma halidir. İnsanın sosyal bir canlı olduğu göz önüne alındığında empati, toplum yanlısı davranış ve ahlaki gelişim için önemi nedeniyle çok önemli bir insan yeteneğidir. Empatik yeteneklerde, özellikle duygusal empatide bir eksikliğin, psikopatik kişilikte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Empatik yetenekler geleneksel olarak sosyal ve davranış bilimleri içinde davranışsal yöntemler kullanılarak incelenmiştir, ancak sinirbilimdeki son çalışmalar, psikopati ile ilgili olarak empatik işlemenin sinirsel temellerini aydınlatmaya başlamıştır.Bu yazıda empatinin beyindeki işleyişini inceleyeceğiz.

Yapılan araştırmalara göre aslında insanlar benmerkezci olma yöneliminde olsalar da beyin tarafından benmerkezcilik fark edilip düzeltiliyor. Sağ supramarjinal girus diye adlandırılan beyin bölgesi kendimize dair olan algımızla başkalarına dair olan algılarımızı ayırırken aynı zamanda beyindeki benmerkezeciliği fark edip bu durumu düzeltiyor. Bu bölge düzgün çalışmadığında veya özellikle hızlı kararlar vermemiz gerektiğinde, araştırmacılar kişinin empati yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını buldu. Beynin bu bölümündeki nöronlar bozulduğunda, katılımcılar kendi duygularını ve koşullarını başkalarına yansıtmaktan vazgeçmeyi zor buldular.

Peki empati eksikliğinin temel sebebi ne? Psikopati olarak adlandırılan kişilik bozukluğu empati eksikliğinin temel sebeplerindedir. Psikopatili bireyler başkalarını acı içinde hayal ettiğinde, araştırmacılar, empati hissetmek ve başkaları için endişe duymak için gerekli beyin bölgelerinin aktif hale gelmediğini ve duygusal işleme ve merhametli karar vermeyle ilgili diğer önemli bölgelere bağlı olmadığını buldular. Katılımcıların önemli bir kısmının psikopatik olduğu bir araştırmada ise katılımcılar, kendilerine acıyı hayal ettiklerinde, ön insula, ön midcingulate korteks, somatosensoriyel korteks ve sağ amigdala dahil olmak üzere, ağrı için empati ile ilgili beyin bölgelerinde tipik bir nöral tepki gösterdiler.Bu bölgelerdeki beyin aktivitesindeki artış alışılmadık şekilde belirgindi, bu da psikopatik insanların ağrı düşüncesine duyarlı olduklarını, ancak kendilerini başkasının yerine koyamadıklarını ve bu acıyı hissedemediklerini düşündürdü.

Kaynakça:

https://www.mpg.de/research/supramarginal-gyrus-empathy

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00489/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00695/full

Leave a Reply