Son zamanlarda etrafımızda sıklıkla gördüğümüz bir sembol var: yaşam çiçeği sembolü. Bu sembolün ne anlama geldiğini ve neden bu kadar yaygın şekilde kullanıldığını merak edip sizler için biraz araştırma yaptım.

Birçok farklı kültür ve dinde yer alan bu sembolün bilinen en eski tasvirleri Mısır’daki Osiris Tapınağı’nda bulunmuştur ve en az 6000 yıl öncesine dayanmaktadır. Ayrıca son yapılan araştırmalarda da bu tasvirlerin M.Ö. 535’ten önce yapılmış olamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu arkeolojik kazılar incelendiğinde birçok imparatorluk ve devletin bu sembolü kullanmasındaki sebep ise bu sembolü taşıyan kişinin ruhani olarak korunacağına inanılmasıdır.

İç içe geçmiş 19 adet çember ve bunların hepsini kapsayan büyük bir çemberden oluşan yaşam çiçeği sembolü evrene dair birçok sırrı içinde barındırıyor. Bu desenler evrendeki kutsal sayılan oranların çıkış noktası olarak kabul ediliyor ve kutsal geometri ile de bağdaştırılıyor.

İrlanda, Mısır, Çin, Yunanistan, Hindistan gibi ülkelerde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan yaşam çiçeği bu sembolün etkisinin çok geçmiş yıllardan günümüze kadar sürdüğünü göstermektedir. Aynı şekilde ülkemizde de birçok yerde bulunan bu sembol Hacı Bektaş-ı Veli türbesinde bir çeşmenin üzerinde, Burdur müzesinde bir lahit kapağında ve Efes antik kentinde farklı noktalarda bulunmaktadır.

Bazı inanışlara göre evredeki her şey bu şekilden gelmektedir. Evrendeki her şey geometriktir, insanlar, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, yıldızlar, güneş sistemleri yani gördüğümüz ne varsa hepsi içinde geometrik şekiller barındırır. Aynı şekilde yaratılışın da geometrik olduğuna inanılmaktadır. Buna göre çevremizdeki her şey geometrik ölçütlerle ölçülebilir. Yaratılışın şeklinin ise yaşam çiçeği sembolü olduğuna inanılan bu inanışa göre bu sembolün insanlar üzerinde çok büyük etkileri vardır.

Bu şekli çizmeye başladığınızda aslında sonsuza kadar gidebilecek bir döngünün varlığını görürüz. Bu sonsuz döngünün içinde Platon’un beş şekli ve Metatron’un küpü de bulunmakta. Bu şekiller ise kutsal geometrinin temeli sayılan şekillerdir.

Sembolün oluşması için çizilen ilk nokta ise her şeyin başlangıcı olarak görülüyor. Burada bu noktanın her şeyin başlangıcı olan tohumu, noktanın kendi etrafında genişlemesi ile oluşan daireler ve dairelerin üst üste gelmesiyle oluşan şekil ise ruhun madde ile birleşmesini temsil ediyor. Bu şekle aynı zamanda ‘vesica piscis’ de deniyor.

Burada yaşam çiçeğinin sırları hakkında kitapları bulunan bir yazar olan Drunvalo Melchizedek ‘in “Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı-1″ kitabından bir alıntı eklemek istiyorum.

‘Bütün evren bu kutsal küreden doğmuştur. Bu küre koşulsuz sevginin sembolüdür. Bizim DNA ve RNA mız bu holografik modelden türemiştir. Bizim hücrelerimizdeki en küçük atomik parçacığın modeli budur. Kadim Mayalar Yaradılışın matematiksel doğasını keşfettiler. Yaratılışın doğası 13 ve 20 sayılarının frekanslarını içeriyordu. 13 sayısı sembolik olarak daireyle, 20 sayısı da sembolik olarak kare ile ifade ediliyordu. Mayalarda Hunab K’u’nun sembolü daire içinde kare olarak gösteriliyordu. “Hunab K’u’nun anlamı ölçüyü ve hareketi verendir.’

Drunvalo Melchizedek, “Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı-1

Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere geometrik şekiller uzun yıllardır insanları doğrudan ilgilendiren yaşamın sırrını aramakta onlara yardımcı olan şekillerdir. Yaşam sembolü çiçeğinin de bu şekillerin başlangıcı, temel noktası olarak görülmesi ona verilen anlamın çok büyük olduğunu gösterir.

Zamanla kendi çevresinde genişleyerek büyüyen daireler oluşturması aslında hayatımızdaki her şeyin içimizdeki o noktaya, yani ruhumuza bağlanarak artan enerjimizi gösteriyor. Yüzyıllar boyunca dünyanın farklı yerlerinde farklı amaçlarla hep aynı sembolün kullanılması tesadüf olamaz.

Yaşam çiçeğine bu ismin verilmesinin sebebi ise bir çiçeğe benzemesi değil. Aslında ağaçları andırdığını düşünenler de var. Ancak bunu daha iyi anlamak için şeklin nasıl olduğuna bakmak gerek.

Ben de uzun zamandır karşıma çıkan ve hakkında hiçbir fikrim olmayan bu sembolü araştırıp enerjisini hissetmek için bu sembolün kolyesini alıp takmaya başladığımdan beri yüzyıllardır insanlar için neden özel anlamlar ifade biraz da olsa tecrübe ettim. Elbette yaşam çiçeğinin anlamları burada anlamakla bitmeyecek kadar fazla. Sizler için bu konuyu ayrıntılarıyla açıkça anlatan bir video buldum. Bu sembolün sırlarını siz de merak ettiyseniz aşağıda videonun bağlantısına ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

Drunvalo Melchizedek, “Yaşam Çiçeğinin Unutulmuş Sırrı-1″.  
https://www.lucky-culture.com/blogs/theluckyblog/yasamcicegi   
http://www.aylinsabanci.com.tr/maya_astrolojisi.php?m_id=22  
https://listelist.com/yasam-cicegi-sembolu/  

Leave a Reply