Bilkent Üniversitesi 3 Nisan Pazartesi günü kurucusu İhsan Doğramacı’yı doğumunun 101. yılında andı. Doğramacı, Türkiye tarihinde kurduğu üniversite ve tıp fakülteler ile haklı bir itibara mazhar olmuş, önemli bir isim.İD

İhsan Doğramacı, 1915 yılında Erbil’de nüfuzlu Doğramacızade ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erbil İbtidaiyyesi’nde, orta öğrenimini Beyrut’ta Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne bağlı International College’de ( 1932) tamamlamasının ardından,  üç yıl Bağdat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne devam ettikten sonra 1938’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1942’de 31 Mart Olayı’nda Hareket Ordusu Kumandanlığını da yapmış Mahmut Şevket Paşa’nın kızı Ayser Hanım’la evlendi. 1954’te pediatri profesörlüğünü aldı. Akademik çalışmalarının yanında üniversitede en tepe makamlarda yöneticilik görevleri de yapmış olan Doğramacı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ardından , 1965 ve 1967 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Müteveli Heyet Başkanlığı görevinde bulundu.1967 yılında, kurucusu olduğu Ankara Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile yine kurucusu olduğu Hacettepe Tıp Fakültesi’ ni birleştirerek Hacettepe Üniversitesi’ni kuran Doğramacı 1975 yılına kadar bu üniversitenin rektörlüğünü yürüttü. Sonrasında Paris’ten gelen teklifi kabul ederek Descartes Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etti.

Bugün de varlığını sürdürmekte olan ve üniversiteleri tek elden kontrol eden üst bir kurum olarak  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)1981’de kuruldu. Doğramacı da, 1980 yılında Türkiye’ye dönerek YÖK’ün kuruluş çalışmalarına katıldı ve  1981’de YÖK Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bu arada vakıflara bağlı olarak  “kar amacı gütmeyen ”  üniversitelerin kurulmasına olanak veren madde 1982 Anayasası’yla hükme bağlandı. Bu yasadan hareketle çalışmalara başlayan Doğramacı vakıf üniversitelerinin ilki olan Bilkent Üniversitesi’ni 1984’te kurdu ve YÖK Başkanlığı’nın yanına, Bilkent Üniversitesi  Müteveli Heyeti Başkanı sıfatını da ekledi.

İhsan Doğramacı Türkiye tarihine tıp eğitimi alanında en önemli mirası bırakmış kişi olarak kabul edilebilir. Ayrıca kuruculuğunu yaptığı Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri de bugün halen ülkemizin en seçkin üniversiteleri arasında yerini almakta. Üniversiteler alanında yeni bir devletçi  özelleşmenin kurucu babası ve ilk elden tatbikçisi İhsan Doğramacı’yı, biz de doğumunun 101. Yılında rahmetle anıyoruz.

Leave a Reply