Savaşlar, insanları kıtlık, hastalık, ölüm gibi birçok zulme maruz bırakmakla birlikte, insanlığa yeni bir düzen kurma mecburiyeti getirir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında Amerika, Japonya , Güney Kore gibi ülkeler büyük bir yenilenme hareketine girdiler. Genellikle ağır sanayiye dayalı üretim sektörü yerini, yavaş yavaş yükte hafif pahada ağır ürünlere dayalı üretime bırakmaya başladı. Teknoloji ve inovasyona
Devamı