YazarCaner Kuşbabalı

Acı Vatan Avustralya

Avustralya, 1787 ve 1853 yılları arasında suçluların sürgün yeri olarak Britanya’ya hizmet veren bir yer olmuştur. Aslında suçluların sürgün edilmesi uygulaması, 1700’lü yıllarda başlayan ve 1800’lü yılların ortasına kadar devam eden süreci kapsamaktadır; ancak suçluların sürgün edildiği esas yer olan Amerika’nın 1783 yılında bağımsızlık savaşını kazanması sonucunda Britanya, Amerika üzerindeki hâkimiyetini yitirdiğinden ötürü suçluları bir diğer sömürge
Devamı

Denize Atılmış Bir Mesaj

Bir adada yalnız başına kalmak günümüzde insanları artık ne cezbederek hayallere sürüklüyor, ne de yalnızlığı düşündürerek korkuya sevk ediyor. Bu sebeptendir ki artık modern edebiyatta “ada” kavramı fiziksel veya metafiziksel anlamda kullanımını yitirmiş durumdadır, çünkü bir adada tek başına kalmak kavramı klişeleştiği gibi aynı zamanda teknolojinin hızı sayesinde böyle bir ihtimal veya imkânın bize tanınmayacağından
Devamı

Kıbrıs’ın Çalınan Güzellikleri

UNESCO’nun eski müdür yardımcısı Lourdes Arizpe’nin tarihi eser kaçaklığına ilişkin olarak, “Tarihi eser ticareti, uyuşturucu ticaretine yalnızca ekonomik boyut anlamında değil; aynı zamanda en savunmasız olanların en çok zarar gören kimseler olmaları açısından da benzer özellikler göstermektedir.” şeklinde sarf ettiği sözler, Kıbrıs’ta yapılan yağmayı tanımlamakta ve bu yağmanın sonuçları bakımından çok iyi bir tahlil niteliği taşımaktadır.
Devamı

Ün ve Aşağılanmanın Birleşimi: Kastratolar

Kastrato olarak tanınan kişiler, operaların ve kiliselerdeki müziğe dayanan ayinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte soprano seslerin kullanılabilmesi amacıyla henüz çocukken hadım edilen kişilerden oluşmaktadır. Bu çocuklar çoğunlukla kimsesiz ancak müzik alanında yetenek gösterenler arasından seçilmişlerdir, ancak bazen ailelerin de gönüllü olarak çocuklarını daha sonra çocuklarının kendilerine bakacağı umuduyla feda ettikleri durumlar yaşanmıştır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde çoğunlukla
Devamı

Bildiğimiz Modanın Bilmediğimiz Tarihi

Statü ve zenginliğin giyim kuşam aracılığıyla dışarıya aksettirilmesinin yalnızca modern toplumlara ait bir uygulama olmadığı aşikârdır, ancak bunun kıyafetlerin veya takıların pahalılığından ziyade tasarım ve moda aracılığıyla olması nispeten yeni bir akımın sonucudur. Statü kazanma çabalarının, en azından bir kısmının, tasarımcıların kıyafetleri ile sağlanmaya çalışılmasının başlangıcını Rönesans devri olarak kabul edebiliriz. 17. yüzyılda Burgundy ve
Devamı

İslam’ın Amerika Yolculuğu

Nation of Islam 1960’lı yıllarda Amerika’da siyahi haklarını korumak için kurulan ve bu yönde çalışmalar yapan birçok örgütten biridir. Martin Luther King Jr. ile aynı zamanda ve benzer amaçlarla yola çıkmasına rağmen, King bugün birçok çevre tarafından bir kahraman olarak kabul edilirken Nation of Islam militanlığın karanlık taraflarını yansıtan bir örgüt olarak görülmektedir. Bu değerlendirmeleri yapan
Devamı

Domuzların Ulusu

“Domuzların ulusunun domuz yememesi komik. Sizden nefret ediyorum, ülkenizden nefret ediyorum, insanlarınızdan nefret ediyorum. Hepiniz domuzsunuz.” Bir dönem Türkiye’nin turizm sektörüne darbe vuran film, en çok bu sahnedeki sözlerle hatırlanmaktadır. The Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi), aynı isimli kitaptan uyarlanan ve çıktığı dönemde çok tartışılan, aynı zamanda büyük başarı kazanan bir filmdir. Aslında The Midnight Express’in yazarı
Devamı

Türkiye’nin Atom Bombaları

John F. Kennedy yönetimi, uzun yıllar boyunca Küba Füze Krizini neredeyse hiçbir karşılık ödemeden SSCB’nin Küba’ya yerleştirdiği füzeleri çekmesini sağladığı için yüceltilmişti; ancak daha sonraları, John F. Kennedy’nin kardeşi ve olayın baş aktörlerinden olan Robert Kennedy’nin de aralarında bulunduğu kişilerin hatıralarını yazmaları sonucunda Amerika’nın ödediği bedelin hiç de öyle basit bir Küba’yı işgal etmeme sözü
Devamı

Ay’ın Karanlık Yüzü: İkinci Dünya Savaşı ve Japonya

iroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından sonra Japonya, her zaman 2. Dünya Savaşı’nın mazlum ülkelerinden biri olarak görülmüştür. Gerçekler ise doğal olarak bundan oldukça farklıdır. Şimdi sizlere İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya Ordusunun işlediği insanlık suçlarından birisi olan ve zaman zaman Japonya’nın da gündeminde yer alan, sistematik tecavüzü ve seks köleliğinin kurumsallaştırılmasını anlatacağım. Askeri tarihe,
Devamı

İslam Coğrafyasında Değişim Sancıları: Köleliğin Kaldırılması

rtadoğu ve Afrika ülkelerinde köleliğin kaldırılmasına yönelik çalışmalar 1800’lü yılların ortasında başlamıştır. Köleliğin bu yıllarda kaldırılmasının sebebini birkaç sebebe bağlayabiliriz. Bu sebeplerden ilki 1800’lü yıllara kadar şeriatın köleliğe izin verdiği konusunda hemfikir olan ulemanın, bu konuda artık bazı tereddütlere düşmesidir. Bir diğer sebep ise bu tarihlerde işgal tehlikesi ile karşı karşıya gelen ülkelerin, kölelerin yabancı
Devamı

Ezilenlerin Yükselişi

Bir toplumun üyelerinin ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi ve bunun sonucunda ayaklanmaları sadece günümüze veya yakın tarihimize özgü bir olay değil elbette. Tarih boyunca birçok kişi veya topluluk farklı bir geçmişe veya kültüre ait olduğu için ezilmiş ve en nihayetinde isyan etmiştir. Şimdi bahsedeceğimiz olayda ezilen kesimi barbar topluluklar oluşturmakta ve isyan ettikleri devlet ise
Devamı

Otoriter Rejimlerde Mimarinin Kaderi

ktidarların mimari yapılar yardımıyla insanları etkilemek ve bu sayede iktidarını sağlamlaştırmak isteği, ne yazık ki sadece modern zamanlara özgü bir olgu değil. Roma İmparatorluğu döneminde bile bu çabanın örneklerini bulmak mümkün. Roma’yı cumhuriyetten imparatorluk yönetimine geçiren Augustus, Roma’nın kadim ihtişamını göstermek ve bir yandan da halkı etkilemek amacıyla çok sayıda tapınaklar ve anıtlar yaptırmıştır. Bu
Devamı

Baharatın Sırtında Yükselen Dev; Hollanda Doğu Hindistan Şirketi

izlere gelmiş geçmiş en büyük şirketi tahmin etmenizi istesem ne cevap verirsiniz? Şu anki en büyük teknoloji şirketlerinden birisinin adını veya belki de büyük petrol şirketlerinden birisinin adını zikredersiniz sanırım. Benim tahminim ise, üstteki tahminlerin hatalı olduğunu öğrendikten sonra, devletin tekel konumunda olduğu şirketlerden birisi yönünde olurdu ancak gerçek bütün bu saydıklarımızdan farklı. Tarihin parasal
Devamı