YazarAnıl Atılgan

Tarihsel Romanın Öncüsü Sir Walter Scott

Yazar, şair ve tarihçi Walter Scott 1771 yılında Edinburgh’ta dünyaya geldi. Yaşamı boyunca büyük türbülanslar yaşadı çünkü dünyaya gelişinden 1832’deki ölümüne kadar Batı dünyası geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde değişmişti. Walter Scott’ın , edebiyat tarihindeki önemi modern tarihsel romanın mucidi olarak görülmesidir. Ivanhoe’daki Orta Çağ Britanyası anlatımından, 16. yüzyılda Osmanlı’nın Malta kuşatmasını konu alan
Devamı

“İlk Modern” Osmanlı: Ahmed Vasıf Efendi

Osmanlı modernizasyonu kalıbı kullanıldığında başlangıç olarak genelde Tanzimat Fermanı ele alınır. Modernizasyonun ilk adımları ise genelde III. Selim dönemindeki reformlarda aranır. Yeni askeri okulların açılması, ordunun düzenlenmesi, maliyede ve mülki idarelerde yapılan değişiklikler III. Selim dönemindeki reform söyleminin temelini oluşturur. Bu reformlar genel olarak “Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen)” şemsiyesi altında değerlendirilmiştir. Ordu, maliye ve mülki
Devamı

Hayalet’in Türkçe Anı: Manifesto’nun İlk Tercümesi

Londra merkezli Komünist Birlik’in 1847 yılındaki kongresinde alınan karara göre ayrıntılı bir parti programı oluşturulması gerekmektedir. Bu programın hazırlanışı için iki isim görevlendirilmiştir: Karl Marx ve Friedrich Engels. 1847 yılının sonlarından itibaren işe koyulan ikili şimdilerde üst gelirli kişilere hitap eden restoran olarak kullanılan ancak o zamanlar kahvehane ve bar konseptinde daha alt gelirli insanlara
Devamı

Küçük Buzul Çağı Nedir, İnsan Yaşamını Nasıl Etkilemiştir?

İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın gündemin ilk sıralarını meşgul ettiği bir zamanın içinde yaşıyoruz. Son 30-40 yıldır hızla artan şekilde bu kavramlar gündemimize girdi. Çünkü sokaktaki vatandaştan, uzman akademisyenine, çiftçiye kadar herkesin hayatına bir şekilde dokunuyor bu kavramlar. Barajların su seviyelerinin azalması, Marmara Denizi’nde meydana gelenler, geçtiğimiz yaz yaşadığımız orman yangınları ve birçok doğal su
Devamı

Farklı Bir Tarihçilik Denemesi: Türkiye 1643

Tarih bir disiplin olarak akademiye ‘kabul edildiğinden’ beri akademinin kurallarına uymak zorunda kaldı. Akademinin başlıca ayırt edici özelliklerinden biri kullandığı dil ve argümantasyonun belli kalıplara dayandırılmasıdır. Giriş bölümü belli kalıpları içermelidir, şu sorulara cevap vermelidir. Tezin gövdesinde şunlardan bahsedilmelidir. Tezin içindeki bölümlerin sayfa sayısı belli bir sayıyı aşmamalıdır. Sonuç bölümünde ise yine giriş bölümündekine benzer
Devamı

Kapsayıcılıktan Ufalanmışlığa: Annales’in Tarihyazımı

Önceki yazımda sosyal bilimlerin – üç ana disiplin; siyaset bilimi, ekonomi ve sosyoloji- şeklinde örgütlenişinin tarihini ele aldım ve sosyal bilimlerin ‘bilimselliğinin’ tartışılmasının, bilim olarak anılıp anılmamalarının aslında beyhude bir uğraş olduğunu göstermeye çalıştım. Bu yazıda daha çok benzer bir süreç içinde ve devamında tarih disiplinindeki tarihsel değişimlere odaklanacağım. ‘Tarih nedir?’ sorusu yanıtlamayacak kadar geniş
Devamı

Sosyal Bilimin Tarihi – I

Sosyal bilimler bir ekosistem olarak birçok farklı alanı kapsıyor. Bu nedenle sosyal bilimlerin tarihini ele almak uğraştırıcı olabilir. Ancak benim bu yazı serisindeki amacım sosyal bilimlerin değil sosyal bilimin tarihini ele almak olacak. Bu yazı serisinde sosyal bilimin tekilliğini sosyal bilimlerin geçmişinden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Tabii ki, her sosyal bilimler konusu açıldığında genelde sorulan
Devamı