YazarÖykü Gündoğdu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE OTORİTE ÇATIŞMASI

Eğitim kurumu kavramının içerisinde üniversite tanımı ve amacı gereği farklı bir konumda yer almaktadır. Üniversite, devletin bağımsız beyin gücünü üreten ve içindeki insanlara devletin en büyük silahı olan eğitimi dahi sorgulamayı ve yendien yapılandırmayı öğreten bir evrendir. Üniversiteler, kendilerine özel evrenleri ile içerisindeki vatandaşlara otorite tarafından çizilen sınırların dışına çıkma imkânı sağlar. Bu yanı ile
Devamı

CHP’DE DEĞİŞİM RÜZGARI

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda Türkiye yalnızca bir sonraki dönemin cumhurbaşkanını seçmedi, aynı zamanda muhalefetin etkisini git gide yitirmesine neden oldu. Muhalefetin gücünü git gide kaybetmesi, muhalefetin ana unsuru CHP’nin içinde hâli hazırda olan soruların ve eleştirilerin iyice gün yüzüne çıkmasına sebep verdi. Seçim ve değişim için hazırlanan CHP’nin seçim sürecinde içerisindeki kaynayan kazanın
Devamı

MUHARREM İNCE İLE SÖYLEŞİ

Yıl 2022. Değişim rüzgarlarının estiği bir tarihte her görüşten gelen seslere kulak vermeye çalışırken bir yandan yaşam mücadelesi verdiğimiz bir 2022 yılı… Yılın son demlerini yaşarken 2023 seçiminin ayak sesleri duyuluyor. Seçime yaklaştıkça muhalefetin sesi güçleniyor, iktidar partisinin koltuğu koruma çabaları artıyor, ittifak kurma çabaları sıklaşıyor. Yenice doğmuş partilerin tiz sesleri yetişkinlik çağlarındaki partilerin tok
Devamı

TOPLUMSAL, DİNİ VE SİYASİ BAKIŞ AÇISINDAN CİNSİYET ROLLERİ

Toplum oluşumu itibariyle kendisini var eden bireylere belli roller sunar. Bu roller toplum içerisindeki bireylerin belirgin farklılıklara dayanarak oluşan davranış değişikliklerinin genellemesi şeklinde tezahür eder. Yapılan genellemelerle oluşan roller toplumdaki küçük grupların genel davranış biçimlerini yansıtır. Toplumsal roller, insanları birer birey olarak değil, gruplar içerisinde birbirinin benzeri küçük parçalar olarak ele almayı ve tanımlamayı sağlar.
Devamı

TÜRK TOPLUMUNUN EYLEMSELLİK TARİHİ MERCEĞİNDE GERÇEK EYLEM NEDİR VE NASIL OLMALIDIR

Protesto ve sol kavramları Batı’dan ithal edilmiştir. Bu kavramlar Anadolu kültürüne ve halkın sosyolojik ve psikolojik yapısına uygun değildir. Anadolu’da Sanayi Devrimi’nin getirdiği sınıfsal yapılanmalar Avrupa’daki kadar keskin bir şekilde birbirlerinden ayrılmamıştır. Daha ziyade, Anadolu’nun kozmopolit kültürü içinde halk zengini fakiri, aydını köylüsüyle bütün olarak emperyalizmin altında sömürülen durumdadır. Anadolu, tarihi itibarıyla içerisinde çok farklı
Devamı

6/7 EYLÜL OLAYLARI, MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİ KİMLİK

6/7 Eylül Olayları, bize Türk halkının milli kimliğinin oluşma sancılarını göstermiştir. İslam’ın kabulüyle köklü bir değişim geçirmiş, Osmanlı Devlet’inin Yükselme Devri’ne girmesiyle oluşan kozmopolit yapı içerisinde bütünlüğünü koruyamamış Türk halkının milli kimliği bir yok oluşla yüz yüze gelmiştir. Türk halkının milli bilinci Osmanlı Devleti tarafından koruma altına alınmayınca küçük çaplı, yarı göçebe topluluklar içerisinde kendi
Devamı