Alzheimer hastalığı gizemini hâlâ koruyor fakat tipik bir semptomunun beyinde protein birikimi olduğu kanıtlanmış durumda. Bu beta-amiloid denilen maddeden oluşan plaklar beyin hücrelerindeki proteinlerin önce yapısını bozuyor, sonra da ölmelerine sebebiyet veriyor. Normal koşullarda beklenen ne plakların ne de hastalığın kendisinin virütik veya bakteriyel bir enfeksiyonmuş gibi bulaşmaması. Fakat fareler ve çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan bitmek bilmeyen deneyler gösterdi ki, bu beta-amiloid plaklar direk bir temasla, doğrudan doğruya alıcıya geçebiliyor.

Eylül 2015’te de yayımlanan yine fareler üzerinde yapılan bir çalışmada Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneretif bazı hastalıkların bulaşıcı olduğu ortaya konulmuştu. İsviçre’de Zürih Üniversitesi’nden Karl Frontzek şimdi bu tür bulaşıcılığı yeni bir örnekle gösterdi.

Frontzek prionların sebep olduğu Creutzfeldt-Jakop hastalıklarından birine yakalanıp hayatını kaybeden yedi genç hastanın beynini inceledi. Bu hastalara prion, beyin zarı naklinden sonra bulaşmıştı. Prion bulaşma riskinden dolayı beyin zarı nakilleri günümüzde sık yapılan ameliyatlar değiller. Fakat Frontzek ve ekibi hastaların beyinlerini incelediklerinde kendilerini çok şaşırtan bir sürprizle karşılaştılar: Ölen yedi genç insanın beşinde Alzheimer hastalığına sebebiyet veren beta-amiloid plaklardan vardı.

Alzheimer hastalığının ileri yaşta görüldüğünün bilindiği bir durumda, bu kadar genç insanda bu plaklardan bulunması alışılmışın dışındaydı. Bu da, beyin zarı naklinin işin içinde olduğunu göstermekte. Yani bu hastalara sadece yanlışlıkla prion değil hatalı katlanmış amiloid proteinleri de bulaşmıştı. İşin en garip yanı, çocukluk çağında yapılan beyin zarı nakli ile geçen bu plakların etkisinin üzerinden seneler geçse bile ortaya çıkmayıp, sadece bir otopsi raporuyla ortaya çıkması. Ölen gençlerde ise Alzheimer hastalığına ait tipik semptomların ortaya çıkıp çıkmadığı bilinemiyor.

Leave a Reply