Çevresel Sürdürülebilirlik: Kısıtlı Kaynaklarla Yaşamı Şekillendirmek

Son zamanlarda sıklıkla adından bahsettiren “sürdürülebilirlik” aslında temel bağlamda mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kaynakların kullanımını şekillendirmeyi kapsar. Üç alt başlıkta incelenir:

  1. Ekonomik Sürdürülebilirlik
  2. Çevresel Sürdürülebilirlik
  3. Sosyal Sürdürülebilirlik

Biz bu yazıda, kısaca çevresel sürdürülebilirlik üzerinde duracağız.

Günümüzde artan nüfus, hızlı ve kontrolsüz kentleşme, endüstriyel atıkların kontrolsüz artışı gibi pek çok nedenden ötürü yaşanan doğal kaynak krizine çözüm bulabilmek için çeşitli kavramlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de çevresel sürdürülebilirliktir. Kaynaklar azaldıkça, çevresel sıkıntılar yavaş yavaş halk tarafından da fark edilmeye başlandıkça farkındalık da artmaya başladı. Bu farkındalık sonucu tüketim toplumunun beklentileri doğaya daha makul olana yönelinmesi olarak şekillendi. Firmalar ve işletmeler de zamanla bu konuda bir bilinç geliştirerek kendilerine “yeşil” bir imaj çizmeye başladılar. Müşteri memnuniyeti ve kimi zaman devlet desteği alabilmek için yapılan çalışmalar olsa da günün sonunda doğaya daha az zarar verilmesine neden olduğu için bu tarz adımlar kıymetlidir.

Çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bazı temel kavramlar:

  1. Atık yönetimi ve geri dönüşümü
  2. İklim değişikliliği ile mücadele
  3. Doğal kaynakların kullanımı ve korunması
  4. Enerji verimliliği, karbon emisyonunu azaltmak
  5. Hava, su ve toprak kalitesi
  6. Eğitim ve Farkındalık

Bu kavramlar ışığında birçok kurum ve kuruluş proje üretmekte ve bunları uygulamaktadır. Umuyoruz ki sadece kavramsal bir oyalanma değil, somut adımlar ve değişimler görebileceğimiz; kavramı gerçeğe dönüştürecek daha büyük aksiyonlar da alınmaya devam eder.

KAYNAKÇA:

Gedik, Y. (2020). Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Boyutlarla Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma. International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, 3, 197-211. 1200582 (dergipark.org.tr)

Leave a Reply