ODTÜ’de Neler Oluyor ?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes, Kara yolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup İTÜ’lü akademisyenler tarafından 15 Kasım 1956 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.” ODTÜ, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin “Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Yasa” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir”. ODTÜ kampüsünün bugünkü yerinde olmasına 26 Nisan 1956 tarihinde karar verilmiştir.” ODTÜ’deki ağaçlandırma çalışmaları 1957 Mayısında başlamış 22 Kasım 1962 de rektör olan Kemal Kurdaş’ın ilkini 3 Aralık 1961’de 35 bin fidan dikilmesini sağlayarak gerçekleştirdiği geleneksel ağaç dikme şenlikleri sonucu kampüse 15 milyon ağaç dikilmiştir”.

odtu-deki-olaylari-protesto-eden-anadolu-4184293_oSon 1 aydır ODTÜ’de sular hiç durulmuyor; nedeni ise ODTÜ arazisinden geçecek olan yol ve bu yoldaki tarihi ağaçların yerlerinden sökülüp tahrip edilmesidir. ODTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre; doğal sit alanlarının içinden yol geçirilmesi koruma kanunu onayına bağlanmıştır. Açıklanmanın devamı şöyledir;” Daha önce alınmış olan bu sit kararı nedeniyle, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan ve ’Ankara Nazım Planı 2023’de yer alan söz konusu yolun statüsü ’Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ ve ’Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun görüşlerine ve Bakanlık onayına tabidir.” ODTÜ rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; ODTÜ arazisinde geçmesi istenilen iki ayrı yol var. ODTÜ rektörlüğü, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan yolun doğu sınır bölgesinden geçmesine 1994 yılında onay vermiştir fakat ODTÜ Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 tarihinde “Ankara Nazım Planı 2023 önerisine” eklenen ikinci yola itiraz etmiştir. Belediyenin yapmak istediği bu ikinci yola bende karşıyım çünkü o yol üzerinde birbirinden değerli ağaç çeşitleri var.

Buna ek olarak, ODTÜ rektörlüğü yaptığı yazılı açıklamada bu ikinci yola da değinmiştir. Açıklamada şunlar söylenmiştir; “. Bu ikinci yol, ODTÜ Kampüsünün Bilkent (YÖK) Yolu üzerindeki kapısından girerek Kampüsü Doğu-Batı yönünde ikiye bölecek bir hemzemin yol olarak tasarlanmıştır ODTÜ, Kampüsünü ikiye ayıracak, eğitim ve araştırma binalarını ve altyapısını tahrip edecek, can ve mal riski yaratacak ve doğal sit alanlarını tahrip edecek bu hemzemin yol önerisine itiraz etmiştir. Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin hemzemin yol üzerinde ısrar etmesi üzerine ODTÜ, 2007 yılında iptal davası açmıştır. Dava ilk önce bölge mahkemesinde ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine de Danıştay’da ODTÜ lehine sonuçlanmış ve Kampüsü ikiye bölecek olan bu ikinci yol önerisi iptal edilmiştir. ODTÜ, Ankara’nın ulaşım planı için önemi ve katkısı da tartışmalı olan bu yolun ancak tünel olarak yapılması halinde kabul edilebileceğini yaklaşık 10 yıldır ifade etmiştir.” 18 Ekim Cumartesi 2013 günü Ankara Büyükşehir Belediyesi yangından mal kaçırırcasına ODTÜ yolu üzerindeki ağaçları gece yarısı operasyonuyla kesmiştir. Rant uğruna binlerce ağacın kesilmesine karşıyım çünkü bir ağaç kolay yetiştirilmiyor. Öte yandan, Danıştay’ın ikinci yol önerisini iptal etmesine rağmen Belediyenin yol çalışmalarına devam etmesini bir hukuksuzluk örneği olarak görmekteyim. Buna ilaveten, Belediyenin ODTÜ ormanına girip yol projesi için ağaçları kesmesi hem sosyal medya da hem de sokakta büyük protestolara neden oldu. “ Rant Yoluna 5000 Fidan Dikiyoruz, Kazmanı, Küreğini Kap gel sloganıyla OTDÜ A kapısında çok sayıda vatandaş ve öğrenci toplanmıştır. Belediye işçilerinin OTDÜ ormanının tahrip edilmesini önlemek için gelen öğrencilere sopalarla saldırmasını Türkiye için utanç verici bir durum olarak görmekteyim. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter hesabından belediyenin ODTÜ ormanındaki ağaçları kesmesini onaylayan açıklamalar yapması protestoların daha da büyümesine neden olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Tweet’er hesabından,“ Arkadaşlar bana da sürpriz yapmışlar, bir gecede, ODTÜ yolunu açmışlar. Ankara’mıza hayırlı olsun” diye yazmıştır. Şahsen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’in bu yorumunu son derece yakışıksız ve çirkin bulmaktayım. Son olarak, ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin ve mezunların düzenlemiş olduğu ağaç dikme eylemini resmi düzeyde yapma kararı almıştır. Rektörlük “24 Ekim 2013 Perşembe günü veya 25 Ekim 2013 Cuma günü ODTÜ yerleşkesinde 3000 fidan dikilmesini amaçlayan bir etkinlik düzenlemeyi planlamıştır. Umarım, Büyükşehir Belediyesi yine bu çevre dostu etkinliği engellemeye çalışmaz.

Yazan: Alkım Onar

Leave a Reply