Çarşamba  günü AB için kötü ama Türkiye gibi yıllardır tam üyelik için uğraşan ülkeler için güzel birşey oldu; Malta hükümeti para karşılığında , AB ‘ de çalışma ve oturma izni vereceğin açıkladı .Hiç değilse bu yolla nüfusun tamamı değilse de  şanslı küçük bir grup Avrupalı olabilecek.

AVRUPA HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Eskilerin bir  deyişi vardır ;  ” Avrupa toprağı çiğnemek ‘. Eğitimli , kültürlü olmanın , lüksün ve gelişmişliğin göstergesidir Avrupa toprağı çiğnemiş olmak , bir ayrıcalıktır. Belki birazda bu anlayıştır bizi AB ‘ ye üyelik için  başvuruda  bulunmaya iten. Ancak ne yazık ki , elli dört senedir  kapıda bekliyor ya da bekletiliyoruz. Hatırlarsınız  geçen  ay  2013  yılının AB  ilerleme rapor açıklandı.Raporda Türkiye ‘ deki yargı  reformu , yeni anayasa çalışmaları , demokratikleşme paketi , barış süreci ve Suriyeli mültecilere  yapılan yardımlar övülüyor ve Türkiye’nin Kopenhag  kriterlerşne  uyumda  ilerleme kaydettiği  kabul ediliyor. Ancak , Türkiye için yeni bir entegrasyon dönemi açılmasıyla  ilgili herhangi bir  öneri yer almıyor , bu konu üye ülkelerin insiyatifine bırakılmış görünüyor. Mevcut durum itibariyle , Türkiye ‘nin AB üyeliği ile ilgili umutlu olmak pek de gerçekçi bir yaklaşım olmaz.AB ‘ nin Türkiye ‘nin tam üyeliğine  pek de hevesli olmadığı ,  üyelik için Türkiye’ den daha geç  başvuruda bulunmuş  , Kopenhag kritelerine Türkiye ‘den daha çok uyduğu  tartışılabilecek birçok ülkeyi birliğe dahil edip, Türkiye ‘yi bunca sene bekleterek  ve Türkiye’ ye tam üyelikten ziyade özel statü ‘ye  yönelmesi konusunda öneride bulunarak   daha önce de belli etmişti.

 

malta 3Yıllar içinde  , toplum genelinde  AB  ‘ nin bir Hristiyan birliği olduğu  ve üye devletlerin Türkiye hakkındaki önyargıları sebebiyle  , tam üyeliğin  çok zor  olduğu fikri  ağır bastı.  Bu sebeple , AB üyeliği ülkemiz siuasetinde  önemini yitirdi. Her ne kadar  Türkiye ‘nin AB üyeliğinin zor ve çok da gerekli  olmadığı fikri yaygın olsa da , AB ülkelerinde serbest dolaşım fikri  halen  pek çok insanı heveslendiren bir olgu olmaya devam ediyor.

 

 

SATILIK VATANDAŞLIK

malta1

Malta ‘nın başkenti Valetta

Giden bilir,  AB ülkelerine girebilmek zor zannattir; elçilik binasında mekik dokursun ,  anneannenin kızlık soyadına kadar  sorulur ,yetkililere  kötü niyetli olmadığını  kanıtlamaya çalışırsın. Neyse ki bazılarımız için bu sıkıntı ortadan kalkacak ;  dün ,Malta parlementosu , biraz da Avrupa ‘daki  ekonomik krizin etkisiyle ,650 bin avroya ( yaklaşık 800 bin TL )  karşılığında , oturma ve çalışma hakkı verilmesiyle igili  yasa tasarısını kabul etti.2004 yılında AB üyesi olan Malta ‘  nın , ABD ile de vize serbestliği antlaşması bulunuyor.

malta 4

Malta Bayrağı

Malta , İspanya , Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ‘ dan sonra ekonomik açıdan  en  riskli sayılan üyeler arasında. Tabi kaynakları, tarım ve ağır sanayisi olmayan Malta ‘nın  ,GSMH ‘sının % 73 ‘ü kadar borcu var .   Maltalı yetkililer, bu yöntemle  devlete ek gelir sağlamanın yanı sıra , yatırımcıları   adaya çekmeyi hedefliyor.

YOK OLAN BİRLİK

2011 yılından beri süregelen ekonomik kriz zaten , birliği kuzeydeki çalışkan ve güçlü ekonomiler ile  güneydeki  tembel ve riskli ekonomiler  olarak  ikiye ayırmıştı.Küreselleşmenin hakim olduğu günümüzde , devletlerin bağımsızlığından  şüphe duyarken, Aynı birlikteki ,eşit olması gereken   ülkelerin birbirlerine borçlu kalması ve  iç işlerinde borçlu oldukları devletler tarafından  sıkı kontrol altında tutulması  , AB bilincini derinden sarsmıştır. MALTA 6

AB ‘nin 2014  yılında en çok tartışacağı konulardan birinin kaçak göçmenler olacağı tahmin edilirken , herhangi bir sorgulama yapılmaksızın , AB kriterlerini gözetmeksizin ,parası olanın  AB vatandaşı olabileceğine pek de aklım yatmıyor.Normal koşullarda ister tatil için gelmiş  sıradan bir memur ,isterse yatırım amaçlı orada bulunan  petrol zengini bir Ortadoğulu olsun ,gümrük kapılarında saatler kaybederken , insanların muhasebedeki beş dakikalık bir işlemden sonra elini kolunu sallaya sallaya  AB ‘ye kalıcı olarak  girebilmesi , AB kuralalrının hiçe sayılması ve  manasını iyiden iyiye yitirmesinden ziyade , Avrupalı gururuna ağır gelir diye düşünüyorum.

 

Türkiye ‘nin AB üyeliği ile ilgili umutların tükendiği anda ,  Malta ‘ nın yasa tasarısıyla hiç değilse   800 bin TL ‘ye sahip olan  şanslı azınlığın  AB bürokrasisini atlayarak   yaşama , servest dolaşım ve çalışma hakkı elde etmesi güzel birşey , her ne kadar AB için pek öyle olmasa da.Anlaşılan önümüzdeki yıllarda Malta sadece turistlik amaçlarla ya da  üç aylık hızlandırılmış ingilizce eğitimi için değil , AB vatandaşı olabilmek için de  birçok kişinin uğrak yeri olacak.

KAYNAKÇA

www.diplomatikgözlem.com

www.BBC.com

www.mfa.gov.tr

www.hürriyet.com

 

www.estanbul.com/sari-kirmizi-elma

Leave a Reply