YazarTuva Avcı

MUTLULUĞUN PAZARI: HEDONİZMİN EKONOMİK PARADİGMALARA ETKİSİ

Hedonizm, insanın mutluluğu ve zevk arayışı ile ilgilenen, felsefi ve psikolojik alanda değerlendirmeleri yapılan bir doktrindir. İnsan psikolojisi ve davranış modellerinden yakın şekilde etkilenen ekonominin de doğal olarak hedonizme konu olan bu mutluluk arayışı ile ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Hedonizmin insanların tüketim alışkanlıklarından toplumsal refaha kadar geniş bir yelpazede etkisi bulunuyor. Bu yazıda, hedonizmin ekonomik
Devamı

Lame Duck – Ekonomik Belirsizliğin Kökenleri

Lame duck terimi, Türkçe’ye “topal ördek” olarak çevrilebilir. Bu ifade, genellikle politikacılar veya liderler için kullanılan, görev süresi bitmek üzere olan ve etkisiz hale gelmiş bir lideri tanımlamak için kullanılır. Büyük Buhran dönemi, 1929’da Wall Street’in çökmesiyle başlayan ve 1930’ların ortalarına kadar devam eden ciddi bir ekonomik kriz dönemi olması niteliğiyle lame duck olgusunun belki
Devamı

Gayrisafi Milli Mutluluk

Makroekonomide GDP, GNP gibi ekonomik ölçülere aşinayız. GDP (gayri safi yurt içi hasıla) bir ülkenin sınırları içindeki tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ölçerken GNP (gayrisafi millî hasıla) bir ülkenin sınırları içinde ve dışında üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ölçer. Peki bunlar haricinde, bir toplumun mutluluğunu ölçebilir miyiz? Gross National Happiness (GNH), Bhutan’ın
Devamı

Denize Dökülen Çaylar: Boston Çay Partisi

Yüksek vergiler, Amerika’daki kolonistlerin tükenen sabırları, “Özgürlüğün Çocukları”… Peki tonlarca çay neden denizde yüzüyordu? Boston Çay Partisi’ni, 16 Aralık 1773 tarihinde Boston, Massachusetts’teki “Özgürlüğün Çocukları” tarafından yapılan bir siyasi / ticari protesto olarak nitelendirebiliriz. Özgürlüğün Çocukları dediğimiz (Sons of Liberty) ise 1765’te kurulan gizli bir örgüttü ve aslen, bir vergi olan “Pul Yasası” için ayaklanmalar
Devamı

Diners Club – Kredi Kartlarının Doğuşu

Yaygınlığı her geçen gün artan ve pek çok avantajı ile de nakit paraya yüksek rekabetli bir şekilde meydan okuyan kredi kartları, günümüzde ayrılmaz bir parçamız olarak ceplerde ve cüzdanlarda yerlerini almış bulunuyor. Bugün hayatımızın bu denli içerisinde olan kredi kartlarının geçmişi ise aslında o kadar eskiye dayanmıyor. Şubat 1950’de Diners Club, Diners Club kurucusu Frank
Devamı

Antik Çağ Faiz Yaklaşımları

Paranın kirası, borcun fiyatı, gündemimizden eksik olmayan bu faiz kavramı acaba eskilerde nasıl ele alınmıştı? Antik dünyada nasıl başa çıkmıştı insanlar bu karmaşık sistemle? Ya da onlar için karmaşık mıydı? Günümüzün aksine, antik çağlarda faiz oranları yükselip düşmek yerine stabil bir gidişat izliyordu. Faiz oranını değiştirmek yerine her toplumun kendi belirlenmiş sabit veya “normal” faiz
Devamı

BLACKROCK – “Dünyanın Sahibi Olan Şirket” ?

Büyüklüğüne ve dünya üzerinde pek çok alandaki etkisine ters orantılı olarak adı pek az duyulmuş olan şirket BlackRock, kimileri tarafından “dünyanın sahibi” ya da “dünyayı yöneten” şirket olarak nitelendiriliyor. Peki neden? Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, yönettiği 10 trilyon dolar ile dünyanın en büyük para yöneticisi konumunda. Elinde pek çok hisse senedi,
Devamı

Avusturya İktisat Okulu ve Temelleri

Avusturya İktisat Okulu, ya da bir diğer ismiyle Viyana Okulu, Carl Menger’in 1871 yılında yayınladığı “Ekonomi Biliminin Temelleri” isimli kitabı ile doğarak sonraki dönemlerinde Böhm Bawerk ve Friedrich von Wieser’in savunucukları ile varlığını sürdürmüş ekonomik bir ekoldür. Carl Menger’in bahsi geçen kitabının böylesine sükse yapmasının ve hatta marjinal devrimin temeli olarak kabul edilmesinin sebebi ise
Devamı

Dünyanın İlk Merkez Bankası: Riksbank

Merkez bankası kavramı, bir ülkenin ekonomik yapısında; iç ve dış politikalarında şüphesiz en önemli faktörlerden birisidir. Bir merkez bankası ülkenin ekonomisindeki kalkınmada kayda değer bir role sahiptir. Merkez bankası; Fiyat istikrarı sağlayabilecek para politikalarını belirler ve uygular, Parasal ve bankasal sistemi kontrol eder, Ülkenin ulusal ekonomik hedeflere ulaşmasına yardım eder, Döviz kuru rejimini belirler, Banknot
Devamı

Küresel Isınma ve Küresel Ekonomi Dengesi

Yaşadığımız yüzyıl ve ‘çivisi çıkmış dünya’ bünyesinde ele alınabilecek onlarca, hatta yüzlerce sorun arasından küresel iklim değişikliği kuşkusuz en önemlilerinden. Bunun sebebi ise maalesef yalnızca dünyamızı ve çevreyi sonsuz bir özveriyle savunmamız ve korumaya çalışmamız değil. Asıl sebep aslında yine sonsuz maddi özgürlüğe duyulan açlık ve asırlarca sonu ve negatif yanları hesaba katılmadan verilen emeklerin
Devamı

Weimar Cumhuriyeti ve Hiperenflasyon

Günümüz şartlarında ‘enflasyon’ terimine aşina olmamız ve enflasyonla iç içe yaşamamızla beraber, bu terime yakın görünen hiperenflasyon kavramını da tanımamız gerekir. Hiperenflasyonun aslında adından da yapabileceğimiz çıkarımlar doğrultusunda bir tür enflasyon çeşidi olduğunu söylemek mümkün. Ancak nasıl bir enflasyon çeşidi?Bildiğimiz tanımıyla enflasyonu düşünelim; tüketilen mal ve hizmetin fiyatlarının artması, bir başka deyişle, fiyatların artma hızı
Devamı