Antik Çağ Faiz Yaklaşımları

Paranın kirası, borcun fiyatı, gündemimizden eksik olmayan bu faiz kavramı acaba eskilerde nasıl ele alınmıştı? Antik dünyada nasıl başa çıkmıştı insanlar bu karmaşık sistemle? Ya da onlar için karmaşık mıydı?

Günümüzün aksine, antik çağlarda faiz oranları yükselip düşmek yerine stabil bir gidişat izliyordu. Faiz oranını değiştirmek yerine her toplumun kendi belirlenmiş sabit veya “normal” faiz oranı vardı. Bu oran genellikle kanunla sabitlenirdi – Hammurabi kanunu ve Roma kanununda olduğu gibi.

Peki alışılmış faiz oranı nasıl uygulandı? Bu oran onlarca, hatta yüzlerce yıl boyunca bu kadar sabit kalmayı nasıl başardı? Oranlar, arz ve talebin piyasa güçleri tarafından belirlenmiş olamazdı, çünkü ekonomik koşullar her yıl ve hatta her yıl mevsimsel olarak değişmiş olmalıydı.

Birkaç eski uygarlığın faiz oranları incelendiğinde, güçlü ancak ekonomik olmayan bir faktörün devrede olduğunu görüyoruz. 

2000 yıllarından başlayarak milattan önce Mezopotamya’da normal ticari faiz oranı yılda yüzde 20’ye eşdeğerdi. Eşitti demememizin sebebi eski toplumların yüzde kullanmamış olması ve bunun yerine kesir sistemlerine güvenmeleri. Örneğin Sümerler, kesirleri hesaplamak için altmışlık (60 tabanlı) bir sistem kullandılar. Mina’yı, yani temel para birimlerini, 60 şekel’e böldüler. Kendi ondalık sistemimizdeki 1/10 kesri gibi, şekel de Sümer matematiğinin “birim kesri” idi. Bu altmışlık kesir sistemi, Mezopotamyalıların faiz oranlarını hesaplamasını kolaylaştırdı: alacaklılar, tüm borçlulardan aylık anapara miktarının 1/60’ını tahsil etti. Bir yıl boyunca, bu, mina başına 12 şekel veya ana miktarın 12/60’ı (kendi ondalık sistemimizde yüzde 20) olan bir yıllık faiz oranına ulaştı.

Antik Yunanistan’da normal faiz oranı yüzde 10 olarak sabitlendi. Bu oran, kuşkusuz, ortak Yunan kesir birimine, dekat’a (1/10) bağlıydı. Dekat, birçok ekonomik işlem için standart bir ölçü birimiydi – örneğin, Yunan ordusu geleneksel olarak ganimetinin bir dekatını (veya 1/10’unu) tapınaklara bağışlardı.

Romalılar, 1/12 kesirli birime (Jülyen takvimindeki ay sayısından türetildiği düşünülen bir sistem) dayanan onikilik sistemi kullandılar. Faiz oranları asırlarca kanunda anaparanın 1/12’si olarak sabitlenmişti (bu faiz oranını bizim 10 tabanlı ondalık sistemimizde ancak yüzde 8 1/3 (0,08333333) olarak ifade edebiliriz).

Bu örnekler, antik ekonomilerin faiz oranlarını hesaplama kolaylığına nasıl dayandırdıklarını açıkça gösteriyor: Yerel sayısal sistemin temel birim kesri (1/60, 1/10 veya 1/12) basitçe normal faiz oranı olarak kabul edilmişti.

Faiz oranlarını sabitlemenin bu basit yöntemi, Bizans dönemi boyunca devam etmiş görünüyor. Başlangıçta, Bizans İmparatorluğu’nun yüzde 12’lik faiz oranı, ayda bir nomismata (Bizans kuruşu) ödemesine kadar işledi. Ancak Konstantin saltanatından sonra, emperyal para birimi devalüe edildi ve nomismata sayısı altın pound başına 100’den 72’ye düşürüldü. Bizans faiz oranı da buna göre ayarlandı ve anapara miktarının 1/100’ünden 1/72’ye yükseldi.

Uzun yıllar boyunca ekonomistler, eski uygarlıkların faiz oranlarındaki uzun vadeli dalgalanmalar karşısında oldukça şaşkındı. Şüphesiz, normal yıllık faiz oranı zaman içinde Mezopotamya’nın yüzde 20’sinden Yunanistan’ın yüzde 10’una ve Roma’nın yüzde 8 1/3’üne düştü. Ama neden?

Bu modelin keşfi, bazı ekonomistlerin faiz oranının düşme eğiliminde olduğu doğuştan gelen bir uygarlık yasası olduğunu hayal etmelerine yol açtı. Modern düşünce tarzımızla, faiz oranlarının borçlunun beklenen kazancına veya başka bir rasyonel ekonomik faktöre göre belirlendiğini hayal etmek kolaydır. Bu açıklamaya göre, nüfus artışı ve teknolojik yeniliklerin bir sonucu olarak kredi kârları ve verimlilik oranları düştü. Kuşkusuz, bir yatırımcının finansal risk derecesi, uygarlığın ilerlemesiyle azalmış gibi görünüyordu. Daha gelişmiş, nispeten istikrarlı ekonomilerde, alacaklılar artık uzak geçmişin fahiş faiz oranlarını uygulayarak kendilerini korumak zorunda değillerdi.

Bu ‘sofistike’ ekonomik teoriler, eski faiz oranlarının yerel ölçü sistemine dayandığı gerçeğini hesaba katmada başarısız oluyor. Açıkçası antik dünyadaki faiz oranları, herhangi bir karmaşık ekonomik dönüşümden dolayı değil, daha çok kullanılan aritmetik ve kesir sistemlerindeki basit değişikliklerden dolayı bin yıl boyunca düşmüştü.

Eski uygarlıkların faiz oranlarını bu ekonomik olmayan yolla belirlemeleri gerçeği, kronik borcun neden bu kadar çok eski kültürü rahatsız ettiğini açıklamaya yardımcı olabilir. Eski Babil’de, İsrail’de bir ihtiyaçtan hareketle, tarımsal borçlular ödeyebileceklerinden çok daha yüksek faiz oranlarıyla borç almak zorunda kaldılar. Faiz oranlarının düzenli olarak kârı ve mahsul-artı oranlarını aşan bu toplumlar, kaçınılmaz olarak yaygın ekonomik kutuplaşma ve finansal istikrarsızlık yaşadı.

Borç gecikmesi sorunu (ödenmemiş vergiler dahil) Mezopotamya’da o kadar yaygındı ki, hükümet periyodik olarak devreye girmek ve ekonomiyi düzenlemek zorunda kaldı (MÖ 2400 ile 1700 yılları arasında hükümet bildiriler yayınlayarak ticaretle ilgili olmayan tüm tarımsal borçları iptal etti – kısmen de olsa, aşırı derecede yüksek ekonomik krizlerle boğuşan bir ekonomide dengeyi yeniden sağlamanın bir yoluydu. Günümüzün büyük bakiyeleri olan kredi kartı sahipleri, benzer bir ertelemeyi oldukça fazla isteyebilirlerdi.

Leave a Reply