Türkiye, yıllardan beridir kendisinden büyük atılımlar beklenen bir ülkedir. Özellikle kendisinde var olan iç dinamikleri, yer altı ve yer üstü potansiyeliyle bu duruma haiz olacak önemli bir adaydır. Seksen sonrası zor süreçlerden sıyrılma adına ve dünyada hızla yayılan adeta bir trend haline gelen “neoliberalizm”’e ayak uydurma adına bir atılım gerekiyordu. Bu süreçte ve sonrasında Anadolu da yatan potansiyelden yararlanmak suretiyle Anadolu Kaplanları projesi devreye girdi. Dahası bu sayede Türkiye’de sosyokültürel ve ekonomipolitik alanında ciddi değişimler oluştu hatta yeni olgular gelişti.

Kimilerine göre geçmişten günümüze ülkede var olan muhafazakar-laik, sağ-sol, imtiyazlı-avam ayrımları, sınıfsal tanımlamalarına yeni ve tartışılır bir bakış açısı kazandırmıştı. Ek olarak ülkemizde de bunun üzerinden kendini tanımlayıp tabanını oluşturan hizipler vardı. İşte Anadolu kaplanları denen sanayici ve girişimciler, kendini muhafazakar, sağ, anadolulu olarak tanımladığı için orta Anadolu ve doğu kısmında güç kazanmıştı. Denizli, Erzurum, Konya, Gaziantep, Kayseri, milenyuma uzanan süreçte büyük atılım gösteren önemli ekonomi sahalarıydı ve Anadolu kaplanlarının kümelendiği hatta beslendiği bir hazneydi. Çok yönlü düşünülmesi gereken bir olgu olan Anadolu Kaplanları’nı ekonomik alandan incelersek, son yıllarda ihracatta ve ithalatta var olan artışın önemli payını oluşturan bu grup, TÜSİAD’a rakip idi. Aslında bu noktada yapılan bir yanlışı sizlere aktarmak istiyorum. Sınıfsal ayrımlar yaparak var olan ekonomiksel grupları sanki çatışmadalarmış gibi göstermekten ziyade birini diğerinin alternatifi olarak göstersek çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Örnek verecek olursak, TÜSİAD’ın çok fazla yatırım yapmadığı Afrika ve Asya ile önemli ticari ilişkiler geliştirilmiş hatta Çin ile ticaret noktasında kayda değer gelişmenin sağlanması Ocak 2016’da gerçekleşen China Homelife fuarı ile bekleniyor1.

Anadolu kaplanları faaliyetleriyle adeta Türkiye’nin üretim gücünde ve istihdam kabiliyetinde başat rol

aşkale çimento alanında üçüncü sırada

aşkale çimento alanında üçüncü sırada

oynamaktadır. Artan istihdamı, GSYİH’daki paylarını ManpowerGroup tarafından yapılan araştırmada rahatça görebiliriz.2 Bu nedenle bakış açım şudur ki, siyasi durumlardan bağımsız olarak Anadolu Kaplanları projesini desteklemek lazım. Aksi takdirde, piyasa buna çok sert tepki vererek küçülme yoluna gidecektir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde aylardır süren operasyonlar sonucu oluşan istikrarsız duruma bir de bu eklenirse birkaç yıl içinde ceremesini çekmek işten bile değildir. Anadolu kaplanları ile ilgili başka bir mesele, bu girişimcilerin kendini var eden ve metropol haline gelen şehirlerden dışarı çıkmamaları meselesidir. Daha açık olarak, periferde yapılacak bir girişimin veyahut sanayinin çok geniş bir çevreyi etkileyeceği açıktır.

Örnek vermek gerekirse, Erzurum’un Aşkale ilçesinde var olan “Aşkale Çimento” ve Ilıca’da bulunan “Şeker Fabrikası”, bu ilin ekonomik ve sosyokültürel çehresini harikulade etkilemektedir. Ayrıca var olan istihdamın da çok önemli bir payını etkileyip il bazında geçen senelerde altmış birinci büyük fabrika seçilmiştir. Lakin genel itibariyle merkez şehirlerde yatırımlar yapmaları, ülkenin geride kalan yerleri ile büyük şehirler arasındaki seviye farkının büyümesine sebep olmaktadır. Bu noktada ekonomide devlet tarafından paternalist bir tavır takınmasının yerinde olduğunu umuyor, güneydoğuda var olan operasyonların bitiminden sonraki yeniden yapılandırma aşamasında, Anadolu kaplanlarının devreye sokulması suretiyle son günlerde konuşulan “kamusal devlet” tartışmalarından ve korkularından sıyrılacağımız kanaatini taşıyorum

aşkale çimento fabrikası

aşkale çimento fabrikası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

1)http://www.automobilemagazine.com.tr/haber_detay.asp?haberID=829&HaberBaslik=anadolu-kaplanlari-ticaretini-cin-ile-guclendiriyo

2)http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/manpowergroup-en/home/thought-leadership/meos/#.VwNV5UvDHFp

3) http://www.milliyet.com.tr/anadolu-kaplanlari-siralamasinda-askale-erzurum-yerelhaber-393831/

4)http://ekonomist.com.tr/images/News/sek2.jpg

Leave a Reply