Aslında Var Olmayan Renk: Magenta

Galibarda adıyla da bilinen magenta rengini çoğumuz biliriz. Mor ile kırmızının karışımı, adeta birleşme noktasıdır magenta. Kendisi, boyanın ana renklerinden biridir. Bu yüzden yazıcılarda sarı, siyah ve camgöbeği ile birlikte kullanılır. Kalan renkler de bu ana renklerin karıştırılması ile elde edilir. Ayrıca ışığın ana renkleri boyanın ara renkleri ve boyanın ana renkleri ışığın ara renkleri olduğu için ışığın ara renklerinden biridir. Çoğu kişinin bilmediği nokta ise magenta renginin aslında ‘var olmadığıdır’. Bu durumu fark etmenin en iyi yolu, ışınların dalga boyunu ve enerjisini gösteren elektromanyetik spektruma bakmaktır.

Elektromanyetik spektrum

Görüldüğü üzere, elektromanyetik spektrumda görünür ışık olarak adlandırılan kısım kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde sırlanır. Elektromanyetik spektrum doğrusal olduğu için kırmızı ile mor renklerinin birleşme noktası olan magenta bu spektrumda bulunmaz, bu da magenta renginin bir dalga boyu değerine karşılık gelmediği anlamına gelir. Görünür ışıkları da kapsayan ışınların kendilerine has dalga boyları vardır. Herhangi bir dalga boyuna sahip olmayan magenta da bundan ötürü teknik olarak aslında yoktur, en azından bir ışın olduğunu varsayarsak. Yine de magenta bir renktir ve kendisini görebilmemizin nedeni beynimizin bu renge karşılık gelen boşluğu bize mantıklı gelecek bir şekilde doldurmasıdır.

Aslında, insanlardaki fotoreseptörler üç farklı rengi algılayabilirler: kırmızı, mavi ve yeşil. Bu renkler ışığın ana renklerini oluşturur. Diğer renkler bu renklerin belli oranlarda karışması sonucu beynin fotoreseptörlerden alınan verileri yorumlamasıyla oluşan renklerdir. Beyin, genellikle kendisine gönderilen renklerin karışımını oluştururken bu renklerin dalga boylarının ortalamasını alır. Kırmızı ile mor renklerini bu şekilde karıştırdığımızda ise elde ettiğimiz ortalama dalga boyu yeşil renginin dalga boyudur. Beynimiz bu sonucu mantıklı bulmadığı için kendine mantıklı gelecek, kırmızı ve mora daha çok benzeyecek yeni bir sonuç ortaya atar. İşte bu sonuç magentayı oluşturur.

Magenta elektromanyetik spektrumda yer almasa bile kendisinin gözlemlenebileceği bir oluşum mevcut: renk çemberi. Daha çok dijital sanatta kullanılan renk çemberinde ışığın tüm ana renkleri birbirleri arasında sürekli bir geçiş halindedir. Kalan tüm renkler bu geçişler sonucu oluştuğu için de bu çemberlerin tüm renkleri barındırdığı söylenebilir.

Renk Çemberi

Kaynakça:

https://medium.com/swlh/magenta-the-color-that-doesnt-exist-and-why-ec40a6348256#:~:text=Magenta%20doesn’t%20exist%20because,it%20substitutes%20a%20new%20thing.

https://arstechnica.com/science/2009/02/yes-virgina-there-is-a-magenta/

https://prosafety.com.tr/wp-content/uploads/2016/05/elektromanyetik-spektrum-nedir.gif

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Color_circle_%28RGB%29.svg/600px-Color_circle_%28RGB%29.svg.png?20200804202556

Leave a Reply