B&BGaleri Artist LAB, 2013 yılının ilk sergisi, Ocak ayını, tarihin gelişiminden bu yana, geleneksel bir yapıya dayandırılarak, devinim ve hızını kaybedemeyen ve kaybetmeyen iki kavramı sorgulayan çarpıcı bir sergiyle açıyor. Eserlerde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünden mezun olan iki sanatçı, Birgül Erdemir ve Birsen Eraslan’ın imzası var.

Erdemir ve Eraslan’ın geleneksel malzemeleri kullanarak oluşturdukları eserler, “Milliyetçilik ve Kadın”, kavramını sorgularken bir yandan da, açıklayıcı ve tutucu bir tutumla ve dokunulmazlıklarını korudukları bir noktada, kendi içlerindeki çarpışmalarıyla da devinim ve oluşumlarını oluşturan iki kavrama yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlıyor. Asla kan kaybetmeyen, kendilerine zıt düşen, birbirlerine dokundukları noktalarda birbirlerini tüketen,  sosyal kodlamalar ve gelenekçi bakış açılarıyla desteklenen, karmaşık ve bazen kurgusal anlatımlarla rollenen, bu kavramlar, Erdemir ve Eraslan’ın eserleriyle bambaşka bir boyut kazanıyor.

“İletişim kuşkusuz bireyin sosyalleşmesindeki en yaşamsal pratiği tarifleyen bir kavram. Kesintisiz ve karşılıklı bir etkileşim süreci. Bir yanıyla alabildiğine yalın ve doğal gibi görünen, ancak gerçekte son derece karmaşık bir biçimde ilerleyen ve çeşitli kodlamaların ve algı düzeneklerinin prizmasında kırılıma uğrayan bir süreç.

‘İletişimde Yanlış Kodlamalar’ sergisi tam da bu kodlama ve algı düzeneklerinin yarattığı kırılmaları konu alıyor.

Söz varlığın uzantısıdır. İletişim de insan yaşamını niteliyor, ona bir boyut katıyor. Kuşkusuz iletişim dediğimiz şey, özünde bir duygu ve düşünce aktarımı işlemi. Ancak gerçekleşebilmesi pek çok koşula bağlı bu aktarımın. Her şeyden önce bir alıcıya, bir vericiye ve aktarılan bir mesaja ihtiyaç var. Ama iş bununla da bitmiyor. İletişimin gerçekleşebilmesinin anlaşılırlık, yerindelik, zamanlılık, güvenilirlik, görünürlük gibi başkaca şekil şartları da mevcut.  Ancak iş bu şekil şartların yerine getirilmesi ile de bitmiyor. Nitekim sözgelimi Bernard Shaw’a göre “iletişimle ilgili en büyük yanılgı, iletişim kurulduğunun zannedilmesidir”. Zira özne ile nesne arasında gelişen son derece karmaşık ve değişken bir süreç olarak iletişim, ‘yanlış kodlama’ tehlikesini her zaman, üstelik de yoğun bir biçimde bünyesinde barındırıyor.

İşte bu sergi de böylesi yanlış kodlamaları, yaşamın içinden seçilmiş iki tema çerçevesinde işlemeye yöneliyor.

 

8 Ocak 2013’te açılışı yapılan sergi bu ay sonuna dek Galeri Artist’te gezilebilecek.

Gitmek isteyenler için iletişim bilgileri:

Ayazma Cad. N/4 Fulya

Tel: 0 212 227 68 52

Leave a Reply